Конспекти уроків української літератури 5 класУсі уроки української мови та літературиФайли

Тема: Народне уявлення про добро і зло в казці «Ох». (5 клас. Українська література)

Мета:
    Навчальна: проаналізувати казку «Ох», охарактеризувати її героїв, ви­значити, хто з них втілює добро, а хто — зло.
    Виховна: виховувати шанобливе ставлення до народної творчості, по­вагу до дорослих, почуття справедливості.
    Розвивальна: формувати кругозір, навички виразного читання та вмін­ня висловлювати власну думку.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.
ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. 1. Забезпечення емоційної готовйості до уроку
 2. Перевірка домашнього завдання

▼ Що треба робити, щоби стати мудрою людиною?

▼ Чи потрібно ставати мудрим?

▼ Хто такі мудреці?

 1. Актуалізація опорних знань

▼ Що таке добро? Яку людину можна вважати доброю?

▼ Що таке зло? Які вчинки вважаються лихими?

▼ Поміркуйте, чому в казках завжди перемагає добро.

 1. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Вступне слово вчителя

— У душі кожної людини завжди живуть дві несумісні речі — добро і зло. Хто з них переможе, такою і буде людина. Дуже важ­ливо, щоб душі більшості з нас були чистими, щедрими, щоб зло не мало змоги оселитися там і перемогти.

Пригадайте ті казки, які розповідали вам бабусі,— у них зав­жди перемагають справедливість, правда, добро, незважаючи на важкі перешкоди та вчинки поганих персонажів. У них герої знешкоджують страховиськ, відьом, підступних тварин. Завжди в казках є щасливий кінець. Завдяки їм ви знайомитесь з добрими героями: хоробрими воїнами, відважними принцами, богатирям, и намагаючись наслідувати їх, та недолюблюючи поганих — Чахлика Невмирущого, Бабу-Ягу. А добрі стають втіленням дитячих мрій і наслідувань. Казки вчать доброти, милосердя, любові, вони — наші перші вчителі.

Праця — це перша потреба людини, бо вона зробила людину з мавпи. Тому усім, що є в нас, ми зобов’язані саме їй.

Наполеглива праця дає можливість удосконалювати свої ви­твори, щоб оточення могло насолоджуватись результатом. Природа дарує людині воду, землю, каміння, залізну руду, але тільки праця здатна перетворити їх на корисні для життя речі. Без праці ми б не змогли пересуватися за допомогою літаків, пароплавів, машин, а ходили би пішки та навіть голі — бо не могли би пошити собі одягу.

Якщо людина нероба та ледащо — люди її не люблять і не по­важають. Ніхто не хоче мати поруч друга-ледаря або родича- нахлібника. Тому й спонукають своїх близьких оволодівати нави­чками, навчатися та працювати не лише заради грошей, але й за­ради насолоди.

Існує багато прислів’їв та приказок, які розповідають про важ­ливість праці: «Без труда нема плода», «Хочеш їсти калачі — не сиди на печі» та інші. Усі вони дають нам зрозуміти, що якщо ви хочете чогось досягти або зробити, без праці вам не обійтись.

Сьогодні на уроці ми познайомимося ще з однією казкою та по­бачимо, чого вона зможе нас навчити.

 1. Читання казки «Ох»

2.1. Тема: зображення праці як шляху самовдосконалення лю­дини.

2.2. Ідея: уславлення працьовитості та кмітливості, засудження та покарання хитрості та підступності.

     2.2. Головні герої: батько, син, Ох.

     2.3. Виразне читання казки за ролями (уривки).

     2.4. Аналіз казки «Ох» у формі бесіди за питаннями:

▼ Чому батьки скаржилися на сина?

▼ Що робив син на кожній новій роботі?

▼ Знайдіть описи Оха, його оселі та жінки.,3а яких обставин ге­рої познайомились з ним?

▼ Яку умову найму запропонував Ох батьку? Чи погодився на це батько?

▼ Який ритуал проводив Ох, щоб зробити з ледачого парубка мо­торного козака?

▼ Хто навчив батька, як визволити сина від Оха? Чи вдалося це батьку?

▼ Як син запропонував батьку заробляти гроші? У яких тварин він перекидався?

▼ Що зробив Ох, щоб повернути собі наймита? Які пригоди че­кали на нього, щоб утримати хлопця при собі?

▼ Як хлопцю вдалося здобути волю?

▼ Чи можна стверджувати, що в цій казці Добро перемогло Зло? Обґрунтуйте свою думку.

▼ Який план казки можна укласти?

 1. Міні-характеристика головних героїв твору

Складання інформаційного ґрона.

 1. Тренінг «Хто найуважніший?»

Установіть відповідність між роком праці та твариною, на яку перетворював парубка Ох.

1 1-й рік праці                                      А голуб

2 2-й рік праці                                      Б півень

3 3-й рік праці                                      В вовк

 Г баран

     Ключ: 1 б, 2 г, 3 а

Установіть відповідність між персонажем та тим, на кого він перекидався.

1 Син       А щука

                   Б хорт

                   В кінь

2 Ох          Г циган

Д старичок

Є сокіл

Ключ: 1 б, в, є; 2 а, г, д.

 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ,

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Тестове опитування
 2. Чому син був не такий, як треба?

А Він був дурним;

Б він був ледащо;

В він не вмів розмовляти;

Г він не міг ходити.

 1. Якій із професій не навчався син?

А Кравця;

Б шевця;

В коваля;

Г лікаря.

 1. Як звали діда, що раптово з’явився з-під пенька?

А Ох!;

Б Ах!;

В Ух!;

Г Ой!

 1. Що запропонував Ох батьку?

А Знайти сину гарну роботу в іншому царстві;

Б повернутись додому, бо все марно;

В найняти його сина;

Г перепочити та вивести їх із лісу коротким шляхом.

 1. Що мав зробити батько, щоб повернути сина в перший рік?

А Знайти його в оселі Оха;

Б впізнати його серед півнів;

В покликати голосно в лісі;

Г відшукати його серед інших наймитів Оха.

 1. Як мав повернути батько сина у другий рік?

А Чекати його в лісі до світанку;

Б дати Оху могорича;

В знайти його в іншому царстві;

Г відшукати сина серед баранів.

 1. У кого зачарував Ох сина на третій рік?

А У голуба;

Б у вовка;

В у півня;

Г у лисицю.

 1. Яке чарівне вміння здобув син у наймі?

А ставати невидимим;

Б розмовляти з рослинами;

В перекидатися у тварин;

Г знаходити загублені речі.

 1. У кого перекинувся Ох, щоб обдурити батька?

А У пана;

Б у цигана;

В у діда;

Г у селянина.

 1. На що перетворився парубок, щоб його знайшла царівна?

А На мушлю;

Б на квітку;

В на перстень;

Г на гребінець.

 1. За яких обставин хлопець познайомився з царівною?

А Він перекинувся на хлопця із пшона;

Б він розмовляв з нею у подобі персня;

В їх познайомив Ох;

Г його знайшли охоронці царівни.

 1. Чим закінчилася казка для парубка?

А Він навічно залишився у наймитах в Оха;

Б він утік додому й щасливо почав жити із батьками;

В Ох зачарував його навічно залишатись у подобі тварини;

Г він одружився з царівною.

 1. Робота з картками в парах (групах)

Картка № 1

 1. Напишіть міні-твір за прочитаною казкою на тему «Як праця допомагає людині стати кращою?» (5-7 речень).
 2. Як ви розумієте прислів’я: «Білі руки роботи бояться»?
 3. Яке чарівне вміння ви б хотіли мати? Обґрунтуйте свій вибір.

Картка № 2

 1. Напишіть міні-твір за прочитаною казкою на тему «Чи треба допомагати стареньким батькам?» (5-7 речень).
 2. Як ви розумієте прислів’я: «Була б охота — знайдеться всяка робота»?
 3. Яке чарівне вміння ви би хотіли мати? Обґрунтуйте свій вибір.

Картка № З

 1. Напишіть міні-твір за прочитаною казкою на тему «Чи можна хит­рістю змушувати людей працювати, як це робив Ох?» (5-7 речень)
 2. Як ви розумієте прислів’я: «Очам страшно, а руки зроблять»?
 3. Яке чарівне вміння ви б хотіли мати? Обґрунтуйте свій вибір.

Картка № 4

 1. Напишіть міні-твір за прочитаною казкою на тему «Чи можна хитрістю заробляти гроші, як це робив парубок?» (5-7 речень)
 2. Як ви розумієте прислів’я: «Бджола мала, а й та працює»?
 3. Яке чарівне вміння ви би хотіли мати? Обґрунтуйте свій вибір.

Картка № 5

 1. Напишіть міні-твір за прочитаною казкою на тему «Батьки роб­лять все, щоб їхня дитина була найкращою» (5-7 речень).
 2. Як ви розумієте прислів’я: «Діло майстра величає»?
 3. Яке чарівне вміння ви би хотіли мати? Обґрунтуйте свій вибір.
 4. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

     Учитель. Казка «Ох» вчить нас того, що праця навіть з само­го ледащого парубка може зробити гарного моторного хлопця. Але не треба зловживати своїми вміннями та навичками, бо це може скінчитися погано. Лише ті, хто живе по правді і використовує свої знання та досвід заради добрих справ, отримають гідну винагороду.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Поміркувати про місце праці в житті людини. Знати зміст казки «Летючий корабель», скласти план твору, вміти відповідати на пи­тання до тексту.

Шкільне життя

Завантажити: Тема: Народне уявлення про добро і зло в казці «Ох». (5 клас. Українська література) (Розмір: 217.3 KB, Завантажень: 530)
Back to top button