Конспекти уроків української літератури 5 класУсі уроки української мови та літературиФайли

Тема: Народна казка «Про правду і кривду». (5 клас. Українська література)

Мета:
Навчальна: опрацювати ідейно-художній зміст казки «Про правду і кривду», з’ясувати її тему та ідею, проаналізувати казку.
Виховна: виховувати такі якості як чесність та справедливість.
Розвивальна: розвивати уяву, логічне мислення, навички виразного читання.
Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.
Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.
ПЕРЕБІГ УРОКУ

     І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Забезпечення емоційної готовності до уроку
 2. Перевірка домашнього завдання

▼  Що таке народна казка? Які різновиди казок ви знаєте? Наве­діть приклади,
▼ Яку роль грає казка у вашому житті?
▼ Чого навчили вас казки, які вам читали батьки?
▼ Яке продовження улюбленої казки ви придумали? (Перевірка та аналіз міні-творів)

 1. Актуалізація опорних знань

▼  Як ви розрізняєте в житті правду та кривду?
▼ Наведіть приклади казок, де персонажі вчиняють по правді та справедливості.
▼  Наведіть приклади казок, де персонажі вчиняють погано та не­справедливо.

 1. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. 1. Вступне слово вчителя

— Правда і кривда — одвічні суперники в умах та серцях людей. З дитинства кожен із нас знає, що казати правду — це добре, а бре­хати, обманювати — погано.

Якщо людина живе правдою, то чесними будуть усі її вчинки: вона не скривдить тварину, не зрадить друга, ні на мить не забуде про обов’язок перед батьками та Батьківщиною. Вона буде чесною навіть у складних та критичних ситуаціях, коли це буде загрожу­вати її особистому благополуччю. Заради тепла і ситості вона не за­бруднить душу кривдою, та в усіх випадках, коли потрібно буде зробити вибір, вона його зробить на користь правди. А наприкінці життя їй не буде соромно за якісь «компроміси з сумлінням», бо вона знатиме, що жила чесно.

Сьогодні кожна людина має шанс жити чесно, як личить вільній людині у вільній країні. Для цього потрібне лише щире серце, тріш­ки мужності та вірність своїм моральним принципам.

Однозначної відповіді, що краще — правда чи кривда — немає. Бо цей вибір кожен має зробити для себе сам. Герої нашого сьогод­нішнього урока свій вибір вже зробили. Отже, давайте подивимось, до чого це призвело.

 1. Читання казки «Про правду і кривду»

2.1. Тема: наочне демонстрування того, як правда перемагає не­справедливість .

2.2. Ідея: уславлення правди та справедливості, засудження та по­карання кривдників.

2.3. Виразне читання казки за ролями (уривки).

2.4. Аналіз казки «Про правду і кривду» у формі бесіди за пи­таннями:

▼ Який зачин казки? (Наведіть приклад із тексту). Чи має він тра­диційний характер?
▼  Хто є головними героями казки? Яким життям вони жили? (На­ведіть цитати з тексту на підтвердження своїх слів)
▼ Чому багатий дядько впевнений у тому, що скрізь панує кривда, а його бідний небіж впевнений, що по правді жити легше? Кого ви підтримуєте?
▼ Як вирішили розв’язати свою суперечку дядько з небожем?
▼ Чи здивували вас відповіді подорожніх?
▼ Які фантастичні елементи ви побачили в казці? Перелічіть їх.
▼ Розкажіть, чим хизувалися чорти. Чому вони це зробили?
▼  Як небіж допоміг людям? Що він отримав у винагороду?
▼  Що запитав небіж у дядька наприкінці казки? Хто мав рацію в їхній суперечці?
▼ Чого добився небіж, живучи правдою? Чи змінила його висока посада? Яким королем він став?
▼  На вашу думку, як краще жити — правдою чи кривдою? Об­ґрунтуйте свою думку.

2.5. Міні-характеристика героїв «Хто краще?» (робота в гру­пах).
Перша група: описує небожа за допомогою позитивних характе­ристик.
Друга група: описує дядька за допомогою негативних характе­ристик.
Перемагає та група, яка наведе найбільше прикладів.
2.6. Міні-дебати «Як лучче жити: правдою чи кривдою?» (робота в групах).
Перша група: від імені дядька аргументує, чому краще жити кривдою.
Друга група: від імені небожа аргументує, чому краще жити правдою.

Перемагає та група, яка наведе найбільше аргументів на свою користь.

 1. Сінквейн «Правда та кривда»

Перша група: скласти сінквейн «Небіж».

     Друга група: скласти сінквейн «Дядько».

Пам’ятка. Сінквейн (фр. cinquains, англ. cinquains) — п’ятирядкова віршована форма, яка виникла під впливом японської поезії. Правила укладання сінквейну:

1-й рядок — одне слово — назва вірша, тема, найчастіше — іменник.

2-й рядок — два слова (прикметники або дієприкметник). Опис теми, слова можна з’єднувати сполучниками та прийменниками.

3-й рядок — три слова (дієслова). Дії, які стосуються теми.

4-й рядок — чотири слова — речення. Фраза, яка демонструє ставлення автора до теми 1-го рядка.

5-й рядок — одно слово — асоціація, синонім, який повторює зміст теми 1-го рядка, найчастіше — іменник.

Приклад сінквейну:

Літо.

Яскраве і тепле.

Зігріває, веселить, розважає.

Дарує людям гарні емоції.

Радість.

 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ,

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Тестове опитування
 2. Про що сперечалися небіж із дядьком?

А Як парубку жити далі без батька;

Б як треба поділити спадок;

В як лучче жити: правдою чи неправдою;

Г як краще доглядати за худобою.

 1. Кого вони не зустріли у своїй подорожі?

А Заробітчанина;

Б духовника;

В пана;

Г кріпака.

 1. Що почули небіж із дядьком від усіх, кого запитали?

А Лучче жити правдою;

Б лучче жити кривдою;

В лучче жити по совісті;

Г лучче жити своїм розумом.

 1. Чому хлопець опинився в лісі?

А Хотів повіситися;

Б заблукав і шукав дорогу додому;

В хотів сховатися від дядька;

Г хотів назбирати хмизу.

 1. Про що розмовляли чорти?

А Про те, як схопити його дядька;

Б про плани на наступний день;

В про шкоду, яку вони заподіяли людям;

Г про те, як краще повісити хлопця.

 1. Що зробив хлопець, коли зізнався про таємницю чортів?

А Зрозумів, що кривдою жити краще;

Б розповів про все дядькові;

В злякався і побіг додому;

Г допоміг усім, кому вони нашкодили.

 1. Ким наприкінці твору став хлопець?

А Королем;

Б жебраком;

В хазяїном чортів;

Г паном.

 1. Як хлопець зустрів дядька після довгих років розлуки?

А Вигнав його з королівства;

Б подарував йому багато добра;

В не захотів з ним розмовляти;

Г призначив його своїм міністром.

 1. Чому дядько сумував, повернувшись додому?

А Заздрив небожеві;

Б не хотів розлучатися з небожем;

В хотів виправити те, що накоїв;

Г страждав від того, що небіж не пробачив йому.

 1. Чим завершилася історія для дядька?

А Він помер він заздрощів;      .

Б він зрозумів, що краще жити правдою;

В його повісили чорти;

Г він залишився жити в палаці з небожем.

 1. До якого різновиду казок належить казка «Про правду і кривду»?

А Фантастична казка;

Б побутова казка;

В казка про тварин;

Г народна казка.

 1. 2. Робота з картками в парах (групах)

Картка № 1

 1. Як ви розумієте прислів’я: «Біда на світі, коли нема правди!»?
 2. Напишіть міні-твір «Правда завжди перемагає» (5-7 речень).
 3. Які ваші враження від вчинків бідного небожа? Як би ви вчини­ли на його місці?

Картка № 2

 1. Як ви розумієте прислів’я: «Всяк правду знає, та не всяк про неї дбає»?
 2. Напишіть міні-твір «Кривда на має шансів на перемогу» (5-7 ре­чень).
 3. Які ваші враження від вчинків дядька? Як би ви вчинили на його місці?

Картка № З

 1. Як ви розумієте прислів’я: «Не на брехні світ стоїть»?
 2. Напишіть міні-твір «Родинні стосунки важливіші суперечок» (5-7 речень).
 3. Які ваші враження від вчинків чортів? Чи зробили вони щось справедливе?

Картка № 4

 1. Як ви розумієте прислів’я: «Неправдою світ пройдеш, та назад не вернешся»?
 2. Напишіть міні-твір «Як розважається нечиста сила» (5-7 ре­чень).
 3. Які ваші враження від вчинків небожа-короля? Як би ви вчини­ли на його місці?

Картка № 5

 1. Як ви розумієте прислів’я: «Не шукай правди в других, коли в тебе її нема»?
 2. Напишіть міні-твір «Як добрі справи допомагають у житті» (5-7 речень).
 3. Які ваші враження від вчинку дядька після останньої зустрічі з небожем? Як би ви вчинили на його місці?
 4. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель. Казка «Про правду і кривду» демонструє нам, що правда завжди перемагає, навіть якщо не одразу. Треба лише вчи­няти по справедливості та відповідати добром. Тоді винагорода не­одмінно знайде своїх героїв.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Навчитися виразно читати та переказувати казку «Про правду і кривду», аналізувати образ головного героя.

Шкільне життя

Завантажити: Тема: Народна казка «Про правду і кривду». (5 клас. Українська література) (Розмір: 19.1 KB, Завантажень: 487)
Back to top button