Конспекти уроків хімії 9 класУсі уроки хіміїФайли

Тема: Хімічні властивості спиртів (Хімія. 9 клас)

Мета: вивчити хімічні властивості одноатомних і багатоатомних спиртів на прикладі етанолу, метанолу та гліцеролу; розкрити взаємозв’язок будови і властивостей речовин на прикладі одноатомних і багатоатомних спиртів; продовжити формування вмінь і навичок складання рівнянь хімічних реакцій, що характеризують властивості спиртів; розвивати в учнів уміння виділяти головне, істотне в досліджуваному матеріалі, порівнювати.

Очікувані результати: учні мають знати хімічні властивості одноатомних та багатоатомних спиртів; учні мають уміти складати рівняння реакцій за участю спиртів; учні мають визначати вплив функціональної групи спиртів на їхні хімічні властивості; учні мають уміти практично проводити якісну реакцію на гліцерол; учні мають уміти порівнювати хімічні властивості одноатомних та багатоатомних спиртів.

Базові поняття та терміни:  спирти, функціональна група, гідроксильна група, одноатомні та багатоатомні спирти, хімічні властивості, якісна реакція.

Завантажити: Тема: Хімічні властивості спиртів (Хімія. 9 клас) (Розмір: 11.4 KB, Завантажень: 352)
  
Back to top button