Конспекти уроків хімії 9 класУсі уроки хіміїФайли

Тема: Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів (Хімія. 9 клас)

Мета:  вивчити хімічні властивості ненасичених вуглеводнів на прикладі етену й етину, особливості перебігу реакцій приєднання (водню, галогенів, гідрогенгалогенів), повне та часткове окиснення сполук; розкрити механізм реакцій приєднання, показати, що цей тип реакцій є характерним для ненасичених вуглеводнів; розглянути якісну реакцію на ненасичені вуглеводні та способи їх добування; вдосконалювати вміння складати рівняння хімічних реакцій між органічними та неорганічними речовинами на прикладі етену й етину.

Очікувані результати: учні мають наводити рівняння реакцій, що описують хімічні властивості ненасичених вуглеводнів; учні мають визначати залежність властивостей ненасичених вуглеводнів від типу зв’язків між атомами Карбону; учні мають знати способи добування етену та етину.

Базові поняття та терміни: вуглеводні, ненасичені вуглеводні, етен, етин, кратні зв’язки, реакція приєднання, окиснення.

Завантажити: Тема: Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів (Хімія. 9 клас) (Розмір: 11.2 KB, Завантажень: 652)
Back to top button