Конспекти уроків хімії 9 класУсі уроки хіміїФайли

Тема: Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти (Хімія. 9 клас)

Мета: ознайомити учнів з класифікацією речовин за їхньою здатністю проводити електричний струм у водному розчині або в розплаві на електроліти та неелектроліти; сформувати поняття «електроліти та неелектроліти»; розкрити суть процесу електролітичної дисоціації, залежність електропровідності розчинів і розплавів речовин від їхньої будови; пояснити роль води в процесі дисоціації; ознайомити з теорією електролітичної дисоціації С. Арреніуса; розвивати вміння спостерігати і робити висновки.

Очікувані результати: учні мають знати механізм електролітичної дисоціації; учні мають встановлювати залежність електропровідності розчинів від виду хімічного зв’язку й типу кристалічних ґраток розчиненої речовини; учні мають уміти записувати рівняння електролітичної дисоціації.

Базові поняття та терміни: розчин, розчинник, розчинена речовина, електроліти, неелектроліти, йони, електропровідність, електролітична дисоціація.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Усі уроки хімії на сайті «Шкільне життя»

Завантажити: Тема: Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти (Хімія. 9 клас) (Розмір: 11.3 KB, Завантажень: 1033)
Back to top button