Конспекти уроків хімії 9 класУсі уроки хіміїФайли

Тема: Білки: склад і будова. Біологічна роль білків (Хімія. 9 клас)

Мета: сформувати знання про різноманітність органічних сполук на прикладі білків як природних полімерів, про мономери білків, про склад, хімічну будову, властивості й функції білків, їхню провідну роль у процесах життєдіяльності; навчити виконувати якісні реакції на білки; розвивати вміння аналізувати та робити висновки.

Очікувані результати: учні мають характеризувати склад, структуру, фізичні та хімічні властивості білків, їхню первинну, вторинну, третинну й четвертинну структуру; учні мають визначати білки дослідним шляхом; учні мають обґрунтовувати застосування білків їхніми властивостями, роль у живому організмі; учні мають встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та біологічними функціями й застосуванням білків; учні мають наводити приклади застосування білків.

Базові поняття та терміни: білки, полімери, мономери, амінокислоти, амфотерні сполуки, пептиди, пептидний зв’язок, поліпептиди.

Тип уроку: комбінований.

 • Організаційний момент

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком ______, кількість присутніх на уроці __________, відсутніх __________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

 • Етап перевірки домашнього завдання

2.1. Перевірка наявності в учнів виконаних письмових робіт. Обговорення запитань, що виявилися найбільш складними.

2.2. Фронтальна робота.

 1. Чи можна записати загальну формулу для всіх амінокислот?
 2. Чи змінюють амінокислоти забарвлення індикаторів? Поясніть на прикладі аміноетанової кислоти.
 3. Складіть формули структурних ізомерів для 2-амінобутанової кислоти і назвіть їх.
 4. Доведіть, що амінокислоти є амфотерними сполуками. Наведіть відповідні рівняння реакцій.
 5. Скільки дипептидів можна скласти з двох найпростіших амінокислот — гліцину й аланіну?
 6. Складіть формулу трипептиду, утвореного гліцином.
 • Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності

3.1. Слово вчителя.

Серед усіх речовин органічної природи ці речовини посідають особливе місце — вони становлять основу структури всіх живих організмів та систем і виконують ряд важливих функцій. Ще Ф. Енгельс говорив, що «життя — це спосіб існування цих речовин, істотним моментом якого є постійний обмін речовин із зовнішньою природою, що їх оточує, причому з припиненням цього обміну речовин припиняється і життя».

Ви вже розглядали їх на уроках біології, і сьогодні нам треба пригадати, узагальнити і доповнити цей матеріал. Здогадалися, про які речовини йдеться? Це білки.

3.2. Повідомлення теми уроку.

3.3. Формулювання разом з учнями мети уроку.

 • Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу

 1. Білки в природі, їхні фізичні властивості. (Пояснення вчителя з елементами бесіди, демонстрація.)

Демонстрація. Розчинення й осадження білків.

 1. Склад, будова і структура білків. (Пояснення вчителя.)
 2. Функції і значення білків. (Повідомлення учнів.)
 3. Проблема синтезу білків. (Повідомлення учнів.)
 4. Хімічні властивості білків, якісні реакції на білки. (Пояснення вчителя, демонстрація.)

Демонстрація. Денатурація білків.

 1. Перетворення білків в організмі. (Повідомлення учнів.)
 • Узагальнення й систематизація знань

5.1. Лабораторний дослід № 14 «Кольорові реакції білків».

5.2. Метод «Прес».

Сьогодні є доволі популярним дотримуватися дієти. У методиках деяких дієт можна зустріти рекомендації щодо виключення з раціону білкової їжі. Чи можна людині повністю виключити з раціону продукти, що містять білки?

 • Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

6.1. Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Збірник завдань ________________________________________

6.2. Індивідуальне завдання.

Підготуйте повідомлення на одну з тем:

 1. Біологічна роль нуклеїнових кислот.
 2. Історія відкриття структури ДНК.
 • Підбиття підсумків уроку

Прийом «Закінчи речення»

На уроці я (дізнався / зрозумів / навчився)…

Найбільший мій успіх сьогодні — це…

Найбільші труднощі сьогодні я відчув…

Раніше я не вмів, а тепер умію…

Шкільне життя

Завантажити: Тема: Білки: склад і будова. Біологічна роль білків (Хімія. 9 клас) (Розмір: 8.4 KB, Завантажень: 345)
Back to top button