Конспекти уроків хімії 9 класУсі уроки хіміїФайли

Тема: Амінокислоти як складові частинки білків, функціональні групи амінокислот. Аміноетанова кислота, будова молекули та фізичні властивості (Хімія. 9 клас)

Мета: дати уявлення про нітрогеновмісні органічні сполуки на прикладі амінокислот; з’ясувати склад і хімічну будову аміноетанової кислоти як сполуки з подвійними властивостями; поглибити уявлення про функціональні групи на прикладі аміно- та карбоксильної груп; розглянути знаходження амінокислот у природі.

Очікувані результати: учні мають характеризувати амінокислоти як сполуки, що містять аміно- та карбоксильну функціональні групи; учні мають з’ясувати склад і будову амінокислот на прикладі аміноетанової кислоти; учні мають складати молекулярну та структурну формулу аміноетанової кислоти; учні мають описувати фізичні властивості аміноетанової кислоти.

Базові поняття та терміни: нітрогеновмісні органічні сполуки, амінокислоти, аміноетанова кислота, аміногрупа, карбоксильна група.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

 • Організаційний момент
 • Етап перевірки домашнього завдання

2.1. Перевірка наявності в учнів виконаних письмових робіт. Обговорення запитань, що виявилися найбільш складними.

2.2. Технологія «Установи відповідність». (Роздавальний матеріал.)

 

 • Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності

3.1. Евристична бесіда.

У 1820 році французький хімік Анрі Браконно проводив досліди з речовинами тваринного походження. У результаті тривалого нагрівання шкіри, хрящів і сухожиль з розчином сульфатної кислоти він одержав невелику кількість білих кристалів, солодких на смак.

— Який тип цієї реакції? (Реакція гідролізу.)

Учений назвав одержану речовину глікокол.

— Чи можете ви пояснити походження цього слова? (Спільнокореневі хімічні терміни — гліцерол, глюкоза, глікоген.)

Усі ці слова походять від грецького прикметника glykyc — солодкий, яке потім трансформувалося в гліцин. Довгий час глікокол вважався «родичем» вуглеводів, поки в 1838 році голландський хімік Герріт Мульдер не виявив у його складі Нітроген. Ще через шість років Ебен Хорсфорд встановив формулу речовини C2H5O2N, а саму речовину було названо амінооцтовою кислотою і віднесено до класу амінокислот. Систематична назва цієї речовини — аміноетанова кислота.

3.2. Повідомлення теми уроку.

3.3. Формулювання разом з учнями мети уроку.

 • Етап засвоєння нових знань

Багато органічних сполук містять одразу кілька функціональних груп. Такі сполуки називають поліфункціональними. До таких сполук належать вуглеводи, амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти тощо.

Амінокислоти — органічні сполуки, у складі яких містяться дві функціональні групи: аміногрупа — NН2 і карбоксильна — COOH.

План пояснення нового матеріалу

 1. Амінокислоти. Номенклатура амінокислот. (Пояснення вчителя.)
 2. Аміноетанова кислота як представник амінокислот. (Пояснення вчителя.)
 3. Фізичні властивості амінокислот. (Робота з підручником, демонстрація.)

Демонстрація. Ознайомлення зі зразками амінокислот.

 1. Історія вивчення амінокислот. (Повідомлення учнів.)
 • Узагальнення й систематизація знань

Завдання на закріплення. (Письмова робота.)

 1. Визначте, яка з трьох сполук є амінокислотою:

 

 

 1. Чим зумовлена ізомерія амінокислот? Складіть формулу ізомеру 2-амінопропанової кислоти.
 • Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Індивідуальне завдання

Підготуйте повідомлення на тему: «Фізіологічна роль і застосування амінокислот у медицині».

 • Підбиття підсумків уроку

Прийом «Кольорові знаки»

Зелений — пізнав(-ла) багато нового.

Жовтий — дещо для мене залишилось незрозумілим.

Червоний — багато чого не зрозумів(-ла).

Шкільне життя

Завантажити: Тема: Амінокислоти як складові частинки білків, функціональні групи амінокислот. Аміноетанова кислота, будова молекули та фізичні властивості (Хімія. 9 клас) (Розмір: 110.7 KB, Завантажень: 535)
  
Back to top button