Конспекти уроків хімії 9 класУсі уроки хіміїФайли

Тема: Амфотерні властивості амінокислот, утворення поліпептидів (Хімія. 9 клас)

Мета: дати уявлення про нітрогеновмісні органічні сполуки на прикладі амінокислот; з’ясувати склад і хімічну будову аміноетанової кислоти як сполуки з подвійними властивостями; поглибити уявлення про функціональні групи на прикладі аміно- та карбоксильної груп; розглянути знаходження амінокислот у природі.

Очікувані результати: учні мають характеризувати хімічні властивості аміноетанової кислоти; учні мають ілюструвати властивість аміноетанової кислоти утворювати пептиди рівняннями хімічних реакцій; учні мають обґрунтовувати застосування аміноетанової кислоти її властивостями та значення у живому організмі; учні мають наводити приклади застосування аміноетанової кислоти.

Базові поняття та терміни: амінокислоти, аміноетанова кислота, аміногрупа, карбоксильна група, амфотерність, амфотерні сполуки, пептиди, пептидний зв’язок.

Тип уроку: комбінований.

 • Організаційний момент

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком ______, кількість присутніх на уроці __________, відсутніх __________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

 • Етап перевірки домашнього завдання

2.1. Перевірка наявності в учнів виконаних письмових робіт. Обговорення запитань, що виявилися найбільш складними.

2.2. Фронтальне опитування.

 1. Дайте визначення амінокислот.
 2. Назвіть функціональні групи амінокислот.
 3. Опишіть фізичні властивості амінокислот. Назвіть фізичні властивості аміноетанової кислоти.
 4. Яку ще назву має аміноетанова кислота?

2.3. Робота з картками. (Роздавальний матеріал.)

 • Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності

3.1. Технологія «Мозковий штурм».

Запишіть молекулярну та структурну формули аміноетанової кислоти.

За будовою молекули аміноетанової кислоти спробуйте спрогнозувати хімічні властивості амінокислот.

3.2. Повідомлення теми та мети уроку.

 • Етап засвоєння нових знань

Для амінокислот характерні хімічні властивості карбонових кислот і амінів. Особливі властивості амінокислот пов’язані з одночасною наявністю в їхніх молекулах двох функціональних груп. Карбоксильна група зумовлює кислотні, а аміногрупа — оснóвні властивості амінокислот. Отже, амінокислоти є амфотерними сполуками.

План пояснення нового матеріалу

 1. Хімічні властивості амінокислот. (Пояснення вчителя з елементами бесіди.)
 2. Значення амінокислот. (Пояснення вчителя.)
 3. Фізіологічна роль і застосування амінокислот у медицині. (Повідомлення учнів.)
 • Узагальнення й систематизація знань

Завдання на закріплення. (Письмова робота.)

 1. Напишіть рівняння реакції одержання дипептиду й трипептиду гліцину. Обчисліть їхні молекулярні маси.
 2. З яких неорганічних речовин можна одержати аміноетанову кислоту? Напишіть відповідні рівняння реакцій.
 3. Складіть рівняння реакцій 2-амінопропанової кислоти:

а)  із натрій гідроксидом;

б)  калієм;

в)  етанолом.

 1. Обчисліть масу солі, що утвориться при взаємодії аміноетанової кислоти з калієм масою 3,9 г. (Відповідь: 11,3 г.)
 • Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

6.1. Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Збірник завдань ________________________________________

6.2. Індивідуальне завдання.

Підготуйте повідомлення на одну з тем:

 1. Проблема синтезу білків.
 2. Функції і значення білків.
 3. Перетворення білків в організмі.
 • Підбиття підсумків уроку

Самооцінка діяльності на уроці

 1. Оцініть ступінь засвоєння нового матеріалу:
 • засвоїв повністю, можу застосувати;
 • засвоїв повністю, але важко в застосуванні;
 • засвоїв частково.
 1. Оцініть свою діяльність на уроці:
 • відмінно;
 • добре;
 • задовільно.

Шкільне життя

Завантажити: Тема: Амфотерні властивості амінокислот, утворення поліпептидів (Хімія. 9 клас) (Розмір: 8.0 KB, Завантажень: 187)
Back to top button