Конспекти уроків географії 9 класУсі уроки географіїФайли

Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція (9 клас. Географія)

Тема. Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція. Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної економіки.

Мета: ознайомити учнів із сучасними тенденціями розвитку світового господарства;  поглибити та систематизувати знання  про глобалізацію та регіональну економічну інтеграцію; формувати знання  про транснаціональні корпорації та їх вплив на міжнародну економіку.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Обладнання і матеріали: підручник, атлас,  карта.

Поняття і терміни: глобалізація, регіональна економічна інтеграція, транснаціональні корпорації

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Соціогеографічний практикум (робота в парах)

Незважаючи на об’єктивність глобалізації, у світі існує багато тих, хто негативно ставиться до цього процесу. Спробуйте подиви­тися на глобалізацію сучасного світу очима прихильників та про­тивників. Визначте позитивні та негативні наслідки глобалізації для країн світу.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з поняттями

Економі́чна інтегра́ція — об’єктивний процес розвитку глибоких, стійких взаємозв’язків та поділу праці між національними господарствами, створення міжнародних господарських комплексів у межах держави. Економічна інтеграція — форма інтернаціоналізації господарської діяльності (виробництва), зближення та поглиблення взаємодії національних економік. Вона зумовлена зростом продуктивних сил, підвищенням рівня усуспільнення виробництва та науково-технічною революцією.

Глобаліза́ція — процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та

уніфікації.

Транснаціональні корпорації (ТНК) – корпорації, в яких головна компанія належить капіталу однієї країни, а філії знаходяться в багатьох країнах світу.

Завдання.

Ознайомтеся з матеріалами атласу про найбільші ТНК світу. Поясніть, чому країнами базування ТНК є економічно розвинені держави.

Розповідь

Регіональна економічна інтеграція являє собою процес розвитку стійких економічних зв’язків та розподілу праці національних господарств, який, охоплюючи зовнішньоекономічний обмін і сферу виробництва, веде до тісного переплетення національних господарств і створення єдиного господарського комплексу в регіональному масштабі.

Усього  півстоліття  тому  поняття глобальної і світової економіки практично ототожнювались. Ці два терміни за змістом багато в чому між собою різняться,  проте іноді їх ще використовують як синоніми.

Коли  йдеться  про  глобалізацію варто  розрізняти  глобалізацію  у  широкому  та вузькому  розумінні. Глобалізацією  в  широкому  значенні  є  процес  формування  єдиної глобальної  економіки збудованої  і  функціонуючої  на  принципово  нових  засадах  з  її позитивними  та  негативними  наслідками  для  світової  спільноти  в  цілому. У  вузькому розумінні – це загальна інтенсифікація транскордонної економічної взаємодії якою вона є.

Глобалізація  у  вузькому  розумінні  викликана  процесами, що  пов’язані  з  переходом промислово  розвинених  країн  на  принципово  нові  мікроелектронні  технології, які призводять  до  кардинальних  змін  у  виробництві  та  споживанні.

Глобальна  економіка  базується  на  міжнародному  розподілі  праці.  Проте, якщо основою  світової  економіки  виступав  міжгалузевий  обмін  товарами  та  послугами то глобальна  економіка  базується  на  внутрішньогалузевому  міжнародному  поділі  праці, який передбачає  виготовлення  будь-якого  кінцевого  продукту, придатного  для  споживання, в якості окремої галузі.
Транснаціональна корпорація  — це корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми закордонними філіями. ТНК — це міжнародні компанії. Вони міжнародні за характером своєї діяльності, так як володіють або контролюють виробництво продукції (або послуг) поза межами країни базування, в різних країнах світу, розташовуючи там свої філії, що функціонують відповідно до глобальної стратегії материнської компанії.

В цілому ТНК забезпечують близько 50% світового промислового виробництва. На ТНК припадає понад 70% світової торгівлі, причому 40% цієї торгівлі відбувається усередині ТНК, тобто вони відбуваються не за ринковими цінами, а за так званими трансфертними цінами, які формуються не під тиском ринку, а під довгостроковою політикою материнської корпорації. Дуже великі ТНК мають бюджет, що перевищує бюджет деяких країн. З 100 найбільших економік у світі, 52 — транснаціональні корпорації, інші — держави. ТНК справляють великий вплив в регіонах, оскільки мають значні кошти, вплив на громадськість. Транснаціональні корпорації відіграють важливу роль в глобалізації.

Прийом «Проблемне питання»

Питання. Для яких країн – малих чи великих– участь в інтеграції має особливо важливе значення?

(Насамперед для мали країн, оскільки вони мають вузьку спеціалізацію, інтеграція дозволяє їм підвищити рівень соціально-економічного розвитку)

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Висловіть свої міркування

  • Що називають світовим господарством?
  • Які вигоди приносить країнам їх участь в МГПП?
  • На виробництві якої продукції спеціалізується Україна в міжнародному поділі праці? Які ТНК є на території України? Для яких ТНК Україна є країною базування?
  • Які переваги мають країни, що є членами потужних інтеграційних об’єднань? 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Прочитати текст параграфа.
  2. Підготувати повідомлення на основі даних преси, телебачення та Інтернету за темами:
  • «Інтеграція України у світову економіку»;
  • «ТНК і Україна»
  • «Найбільш потужні інтеграційні об’єднання у світі».
Завантажити: Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція (9 клас. Географія) (Розмір: 22.1 KB, Завантажень: 340)
Back to top button