Конспекти уроків географії 9 клас

Бінарний урок з географії та біології «Демографічна ситуація в Україні» 9 клас + Презентації

Географія - Шкільне життя

Автор: Лелекова Олена Леонідівна Навчальний заклад: Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Тема:  Демографічна ситуація в Україні Мета: узагальнити та повторити знання учнів з теми «Населення України»; закріпити знання основних понять та статистичних даних; розширити розуміння дітьми особливостей демографічної ситуації  в Україні на сучасному етапі; ввести нові біологічні поняття з теми; розвивати вміння ...

читати все »

Трудові ресурси і зайнятість населення (9 клас. Географія) + Презентація

9 клас. Географія - Шкільне життя

Автор: Курченко Любов Петрівна Навчальний заклад: Боровицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чигиринської районної ради Тема: Трудові ресурси і зайнятість населення Мета:  формувати вміння розрізняти поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення»; характеризувати забезпеченість трудовими ресурсами різних областей України; пояснювати причини неповного використання трудових ресурсів, зміни в структурі зайнятості; оцінювати значення високого рівня професійної ...

читати все »

Аграрні реформи в Україні (9 клас. Географія)

9 клас. Географія - Шкільне життя

Аграрні реформи в Україні Мета: дати характеристику аграрних реформ в Україні; по­вторити й систематизувати матеріал про сільське господарство України; розвивати навички порівняння та узагальнення, ана­лізу та синтезу матеріалу; виховувати творчий підхід, бажання самостійно створювати дидактичні матеріали за темою, аналі­тичні здібності, бажання об’єднувати свої дії під час виконання спільного завдання. Тип ...

читати все »

Сільське господарство. Тваринництво. Зональна спеціалізація сільського господарства (9 клас. Географія)

9 клас. Географія - Шкільне життя

Сільське господарство. Тваринництво. Зональна спеціалізація сільського господарства Мета: охарактеризувати галузеву структуру тваринництва, його кормову базу; дати поняття про зональну спеціалізацію сільського господарства, про приміські сільськогосподарські ра­йони; удосконалювати навички аналізу статистичних даних щодо сільськогосподарського виробництва; виховувати організованість, ділові якості, повагу до думки інших (під час обговорення соціо­географічного практикуму). Тип уроку: комбінований. ...

читати все »

Сільське господарство. Рослинництво (9 клас. Географія)

9 клас. Географія - Шкільне життя

Сільське господарство. Рослинництво Мета: охарактеризувати галузеву структуру рослинництва, значення рослинництва в економіці держави та в формуванні її експорту, поняття «врожайність», «трудозатратність»; удоскона­лювати навички аналізу статистичних даних щодо сільськогос­подарського виробництва; виховувати самостійність мислення, цікавість до теми, аналітичні здібності, патріотизм. Тип уроку: комбінований. Структура уроку Мотивація навчальної діяльності Вивчення нового матеріалу Первинна ...

читати все »

Сільське господарство. Загальна характеристика галузі (9 клас. Географія)

9 клас. Географія - Шкільне життя

Урок 27. Сільське господарство. Загальна характеристика галузі Мета: охарактеризувати галузеву структуру сільського госпо­дарства, значення сільського господарства в економіці держави й у формуванні її експорту; показати зв’язок сільського госпо­дарства з іншими галузями; визначити природно-географічні фактори, які впливають на розвиток галузі; дати поняття «сіль­ськогосподарські угіддя та їх структура», «меліорація»; розви­вати навички складання ...

читати все »

Харчова промисловість (9 клас. Географія)

9 клас. Географія - Шкільне життя

Харчова промисловість Мета: дати характеристику галузі (значення, склад, сировинна база, територіальна структура); пояснити чинники розміщення різних типів підприємств; охарактеризувати харчову промисло­вість своєї місцевості; розвивати мислення (висновки про сучасний стан галузі); удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і центрів легкої промисловості) та аналізувати статистичні дані про розвиток галузі; виховувати ...

читати все »