Конспекти уроків географії 9 класУсі уроки географіїФайли

Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Аграрні відносини (9 клас. Географія)

Тема. Сільське господарство, його значення в сучасному світі.  Аграрні відносини. Складники сільського господарства. Роль природних чинників (земельних та агрокліматичних ресурсів) у розвитку й розміщенні аграрного виробництва. Землезабезпеченість.

Мета: охарактеризувати значення сільського господарства та особливості його розвитку у сучасному світі, сформувати поняття «аграрні відносини» та розглянути основні форми аграрних відносин; визначити галузевий склад та міжгалузеві зв’язки сільського господарства; розвивати вміння характеризувати найбільші сільськогосподарські райони, використовуючи карти атласу та інші джерела географічних знань; виховувати повагу і любов до праці людей.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання і матеріали: підручник, робочий зошит , наочність, атлас

Терміни і поняття: сільське господарство, землезабезпеченість

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Прийом «Коло успіху»

Для створення позитивного настрою учні продовжують речення: «Я успішний, тому що…»

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Прийом «Інтелектуальна розминка»

Що ж таке «сільське господарство». Пригадайте структуру сільського господарства. Схематично відобразіть на дошці (за бажанням).  Що є засобом та предметом праці в сільському господарстві?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 Розповідь учителя

У всіх народів світу з давніх-давен розвинена величезна повага до землі. «Земля-матінка», «земля-годувальниця» — так її називали наші предки. Землеробство — найдавніше заняття людини

С/г – це галузь виробничої сфери, яка займається вирощуванням сільськогосподарських культур і розведенням тварин для забезпечення населення продуктами харчування, а промисловість – сировиною.

Промисловість є провідною галуззю матеріального виробництва у сучасному світі, але поряд із нею залишається найдавніша сфера діяльності людства — сільське господарство.

Прийом «Проблемне питання»

Чи зможе ця галузь виконати своє головне завдання – прогодувати багатомільярдне  населення?

Які  головні чинники  визначають розвиток сільського господарства світу?

Відповіді на ці запитання ми дізнаєтесь сьогодні на уроці.

Учитель привертає увагу класу до назви параграфа підручника.

Прийом «Пригадай»   Як виникають відносини?(Відповіді учнів).

Основним соціально-економічним чинником сільськогосподар­ського виробництва є аграрні відносини, що залежать від способу виробництва, форми земельної власності, характеру землекористу­вання.

Сільське господарство є частиною агропромислового комплексу. До нього відносять три сфери. Одна з них – це промисловість, що виробляє засоби виробництва для сільського господарства. Друга сфера охоплює власне сільськогосподарське виробництво. І третя сфера представлена галузями, які зайняті транспортуванням, переробкою і збутом сільськогосподарської сировини і продукції. У світовому господарстві таку агропромислову інтеграцію називають агробізнесом, або агровиробничою сферою.

На розвиток агробізнесу активно впливають соціально-економічні чинники – аграрні відносини на селі, форми земельної власності, характер землекористування, рівень розвитку агрокультури та ін. Співвідношення рослинництва і тваринництва у країнах різних регіонів світу залежить від багатьох чинників: природних умов, земельних ресурсів, рівня економічного розвитку, етнічних та релігійних особливостей.  Так, наприклад, іслам забороняє вживання свинини, а індуїзм – убивати корів. Так само вкрай рідко вбивають велику рогату худобу деякі африканські народи.
Загалом, рослинництво переважає у більшості країн, що розвиваються. Виняток становлять країни тропічних пустель, де надзвичайно мала площа орних земель, а також південноамериканської пампи (Аргентина, Уругвай), де розвивається високотоварне тваринництво. Натомість в економічно розвинутих країнах перевага надається тваринництву.

Важливим народногосподарським показником є землезабезпеченість. Його визначають як відношення площі відповідних угідь до наявного населення країни (області, району, підприємства).

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда + робота з картою. Основою сільськогосподарського виробництва є земельні ресурси. Вирішальну роль для країн відіграють кількість і якість сільськогосподарських угідь. Найбільші їх площі зосереджено в Азії та Північній Америці, а найбільш розораною є Європа. До десятки країн, які мають найбільші площі орних земель, належать: США, Індія, Китай, Росія, Бразилія, Австралія, Канада, Україна, Нігерія, Казахстан . Форми і способи використання людством сільськогосподарських земель дуже різноманітні і залежать від характеру аграрних відносин, рівня розвитку продуктивних сил, специфіки місцевих природних умов.

Прийом «Географічний практикум»

Задача. Розрахувати  яка землезабезпеченість  на одного мешканця в Україні( знаючи яка чисельніть населення України (області)  і яка площа  України (області)). (Чисельність наявного населення України (без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частині зони проведення АТО на Донбасі) за станом на 1 січня 2017 року склала  42 млн. 584,5 тис. осіб).

Прийом «Роблю висновки»

Співвідношення двох головних галузей сільського господарства – рослинництва і тваринництва – залежить від цілого ряду чинників. Перш за все напрямок господарства визначають природні умови, які можуть накладати суттєві обмеження на певні види сільськогосподарських виробництв, сприяючи водночас розвитку інших. Велика роль також належить рівню індустріалізації країни, що може забезпечити високомеханізоване господарство

Учні підбивають підсумки. Самооцінювання учнів. Виставлення вчителем оцінок.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.

Завантажити: Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Аграрні відносини (9 клас. Географія) (Розмір: 45.8 KB, Завантажень: 526)
Back to top button