ГоловнеУчительська

Школа очима батьків, вчителів та директорів шкіл (за результатами соціологічного опитування)

Опитування батьків учнів загальноосвітніх середніх навчальних закладів було проведене з 5 по 20 червня 2015 р. Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» за національною вибіркою в м. Києві та 15 областях України. Усього було опитано 1001 респондента за квотною вибіркою, репрезентативною за класами навчання учнів та регіонами України.

Опитування вчителів середніх навчальних закладів було проведене з 5 по 20 червня 2015 р. Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс». Усього було оплато 499 респондентів за квотною вибіркою, репрезентативною за регіонами України.

Опитування директорів шкіл було проведене з 7 по 12 вересня 2015 р. Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, усього було опитано 310 директорів з 10 областей України та м. Києва.

Опитування були проведені на замовлення БФ «Інститут розвитку освіти» за підтримки МФ «Відродження».

● Переважна більшість опитаних батьків, вчителів та директорів оцінили якість середньої освіти в Україні на середньому рівні.

● Майже 50% батьків задоволені своїми можливостями впливати на стан справ у школах, більше 40% опитаних батьків кілька разів на місяць або навіть щотижня відвідують школи з власної ініціативи. Однак близько третини всіх опитаних батьків визнають, що не користуються цими можливостями і не беруть фактично ніякої участі у житті школи.

● Значна частина батьків готова особисто робити щось для освітнього закладу своєї дитини: більше третини опитаних готові давати кошти на потреби школи (35%), брати участь у засіданнях батьківського комітету (35%), майже третина (27%) – виконувати роботи з ремонту будівлі школи та прибирання подвір’я. Водночас близько 36% батьків заявили про відсутність можливості займатись особисто шкільними справами.

● Більше 90% опитаних батьків доводилось здавати гроші на потреби навчального закладу. При цьому 51% батьків визнають, що здавали гроші без належного офіційного оформлення з відповідним списком та підписом. Водночас 76% батьків вказують на факт звітування вчителями про те, скільки грошей було зібрано і на які потреби їх було спрямовано.

● 80% опитаних батьків планують, аби їхні діти продовжували навчання у вищому навчальному закладі, мотивуючи це необхідністю здобути високий рівень освіти (40%) та кращими можливостями для людей з вищою освітою знайти хорошу роботу (39%).

● В оцінці ефективності навчального закладу середньої освіти переважна більшість батьків та вчителів основним критерієм визначає показник успішності самих учнів (72% та 62% відповідно), тоді як для директорів найголовнішим є критерій професійного рівня педагогічного та іншого персоналу (65%). Останній критерій є також важливим для 51% як вчителів, так і батьків. Важливість перемог учнів у конкурсах і олімпіадах відзначають близько половини опитаних батьків, вчителів і директорів.

● Не дістала підтримки батьків та вчителів ініціатива із запровадження 12-річної системи загальної середньої освіти. Проти такої пропозиції виступає близько 70% опитаних батьків та 68% педагогів відповідно. Проте серед директорів немає однозначної позиції щодо цієї ініціативи. Так само не знаходить підтримки ідея скорочення літніх канікул – 90% батьків та 92% педагогів висловились однозначно проти цієї ініціативи. Дещо менше противників скорочення літніх канікул серед директорів шкіл – 84%.

● Впровадження 3-етапної системи у середній школі (початкова школа, базова середня та старша школа) не підтримують більше половини опитаних вчителів (54%) та майже половина батьків (48%), тоді як серед директорів ця ініціатива знаходить певну підтримку (41%).

● Серед найбільш актуальних та серйозних проблем, що потребують вирішення вже у найближчі роки, опитані батьки назвали проблему слабкої зацікавленості дітей здобувати знання (50%), слабку матеріально-технічну базу шкіл (49%) та застарілі програми і методики (42%). Як першочергові кроки для покращення якості освіти більше половини опитаних батьків відзначили необхідність створення нових відповідних вимогам сучасності програм (56%), підвищення оплати праці викладачів (52%) та необхідність боротися з усіма проявами корупції і нечесності у середніх освітніх навчальних закладах (49%).

● Для педагогів та директорів найбільш гострі проблеми освіти в Україні пов’язані насамперед із зниженням соціального статусу працівників освіти (62% та 88% відповідно) та ставленням влади до освітнього сектору як до другорядної, «витратної» частини державного бюджету (63% та 70% відповідно). Покращення ситуації в освітній галузі педагоги та директори шкіл вбачають, так само як і батьки, передовсім у підвищенні оплати праці викладачів (80% та 90% відповідно) та у створенні нових програм, які відповідали б вимогам сучасності (56%). Серед пріоритетних заходів 68% директорів відзначають також необхідність надати більшу самостійність директорам шкіл та педагогічним колективам.

● Переважна більшість батьків вірить у можливість проведення реформи в середній школі (62%), а в перспективу покращення ситуації в галузі внаслідок цієї реформи освіти вірять понад 70% опитаних батьків. Водночас в успішність проведення реформи освіти вчителі та директори вірять відчутно менше – 46% та 34% відповідно.

● На думку більшості батьків, вчителів та директорів, реформування освітньої галузі повинні ініціювати Міністерство освіти і науки (68%, 45% та 35% відповідно) та педагоги (54%, 34% та 44% відповідно). При цьому приблизно чверть опитаних батьків вважають, що реформу необхідно проводити вже в найближчий рік, тоді як вчителі та директори більш схильні підтримувати поступові і часткові реформи (54% та 47% відповідно), ніж швидкі та радикальні (33% та 41% відповідно).

● Понад 70% педагогів загалом задоволені можливостями підвищення власної кваліфікації. При цьому можливості вдосконалення свого професійного рівня освітяни вбачають передовсім у інноваційних методах викладання (47%), найновіших здобутках у фаховій сфері (43%) та у володінні інформаційними технологіями (41%).

● Переважна більшість вчителів та директорів не задоволені своїм статусом у суспільстві (82% та 59% відповідно), а ще більше – рівнем соціального забезпечення (93% та 94% відповідно). Приблизно стільки ж опитаних вчителів та директорів не задоволені рівнем своєї заробітної платні – 89%. Майже половина опитаних вчителів (46%) висловили готовність взяти участь в атестації, на підставі якої їхню зарплату може бути підвищено.

● Серед пріоритетних реформ та ініціатив, що могли би допомогти вчителям працювати якісніше, переважна більшість опитаних вчителів та директорів назвали потребу покращити технічний рівень школи (56% та 77% відповідно) та необхідність зміни підходу до оплати праці вчителя (51% та 59%). Далі за пріоритетом також йдуть необхідність зменшення бюрократичного навантаження та звітності (47%) та оновлення навчальних програм і підручників (42% та 29%).
dif.org.ua

Back to top button