Перерва

Що перевірятимуть у вчителів та адміністрації під час аудиту школи

Міністерство освіти та науки запропонувало до громадського обговорення проект Порядку проведення інституційного аудиту шкіл, де зокрема оцінюється діяльність вчителя за такими критеріями:

– ефективне планування та прогнозування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх технологій, форм організації освітнього процесу та підходів до оцінювання навчальних досягнень із метою формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;

-постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників;

-налагодження партнерських взаємовідносин із здобувачами освіти, їх батьками та іншими законними представниками, працівниками закладу освіти;

-організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної  доброчесності;

Та управлінські процеси (діяльність адміністрації) закладу освіти:

-наявність ефективної стратегії та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;

-створення атмосфери довіри, прозорості, дотримання етичних норм;

-організація освітнього процесу на засадах людино- та дитиноцентризму;

-ефективна кадрова політика, забезпечення належних умов праці та можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;

-прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з громадою;

-формування та забезпечення політики академічної доброчесності.

У разі виявлення порушень під час перевірки – строк усунення порушень визначає орган, який проводив аудит, але не більше 1 календарного року з дня прийняття розпорядження. Строки усунення порушень, що потребують фінансових витрат, узгоджуються із керівником закладу освіти або засновником.

Після закінчення визначеного строку усунення порушень здійснюється перевірка результатів усунення відповідних порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

Back to top button