Конспекти уроків української мови 1 класУсі уроки початкова школаФайли

Письмо рядкової літери е, складів та слів із нею (1 клас. Навчання грамоти)

Тема. Письмо рядкової літери е, складів та слів із нею

Мета: вчити учнів правильно аналізувати структуру малої букви е, писати її в рядках зошитах, у складах та словах; розвивати мислення, площу зорового сприймання, мовлення учнів, уважність; виховувати доброзичливість, охайність при письмі.

Обладнання: картки для «Сходів-читалочки», макет квітки для складання складів, зразок рукописної букви е, фішки для складання звукових моделей, розрізна азбука.

Хід уроку

Організаційний момент

Звукові аналітичні й синтетичні вправи зі звуками

1. Розпізнавання звуків у заданих учителем словах з визначенням локального місця звука (на початку, в середині, у кінці)

— Я називатиму слова. Якщо у них є звук [е] на початку слова, то плескає перший ряд, якщо у середині — другий ряд, якщо в кін­ці — третій ряд.

Стежка, екран, сонце, небо, ліс, Еверест, віконце, диван, елек­трика, поле, село.

2. «Сходи-читалочки»

— Зійдіть сходами (прочитавши їх) і скажіть, яка буква є спіль­ною і для яких слів.

Словникова робота

  • Соли — наказ, прохання сипати сіль у їжу.
  • Словник — книга, у якій подані слова певної мови (з пояснен­ням, перекладом тощо).
  • Перука — штучний головний покрив з синтетичного або справжнього волосся (парик).
  • Перукар — майстер, який підстригає, робить зачіску.

3 . Утворення складів типу злиття

— Подивіться на квітку, утворіть можливі склади з буквою е.

Повідомлення теми і мети уроку

— На цьому уроці ви будете вчитися писати малу рядкову бук­ву е, склади та слова з нею.

  1. Демонстрування зразка рукописної літери е у сітці зошита

— Подивіться на рукописну букву е, порівняйте її з друкованою (вони дуже схожі).

  1. Аналіз графічної будови з переліком елементів

— Рядкова буква е складається з одного елемента: петлі, що не виходить за межі робочого рядка.

  1. Засвоєння конфігурації літери

1. Показ написання літери на дошці з поясненням послідовності зображення елементів

Алгоритм написання рядкової букви е

2. Письмо учнями в повітрі з орієнтацією на показ учителя під рахунок і-раз-і

3. Аналіз зразка букви в навчальному зошиті (з друкованою основою)

Вправи з письма

1. Обведення літери за поданим у зошиті пунктирним зображенням

Пальчикова гімнастика

Вихідне положення: пальці обох рук зі­брані пучкою і стикаються кінчиками.

«Надуваємо кульку»: надати пальцям таке положення, яке буває, коли руки тримають м’ячик або кульку. «Кулька лопнула»: пальці повертаються у вихідну позицію.

Пружну кульку я надую,

Мотузочок зав’яжу.

Ну, а потім її здую,

Всім цей фокус покажу.

2. Письмо трьох літер (самостійно)

3. Зіставлення написаних літер за зразком. Аналіз помилок

4. Дописування рядка літери

5. Звуко-буквений аналіз слів-відгадок з побудовою схем фішками і викладанням з букв розрізної азбуки

  • Не пташка, а з крилами,

Не бджола, а над квітами літає. (Метелик)

Вийшла звідкись гарна дівка,

На ній стрічка-семицвітка,

А де з річки воду брала,

Там коромисло зламала. (Веселка)

  • Летить, а не горобець, виє, а не звір. (Вітер)

6. Письмо буквосполучення еле

7.  Гра «Хто уважний?»

Учитель на набірному полотні викладає слово. Діти уважно його чита­ють, називають букви. Потім заплющують очі, а вчитель змінює слово. Діти розплющують очі, читають слово і пояснюють, що в ньому змінилося.

Тік — кіт, сир — рис, село — осел, пилка — липка, носик — синок.

8. Письмо слова село

9. Звуко-буквений аналіз слова весло з наступним записом за зразком

— Викладіть звукову модель слова весло за допомогою фішок.

— Скільки звуків у слові? Скільки букв?

— Скільки приголосних? Назвіть їх.

— Скільки голосних? Назвіть їх.

Фізкультхвилинка

Журавлики-веселики

Одлинули й нема.

Із рукава метелики

Витрушує зима.

Метеликів ми ловимо,

Стрибаєм, біжимо,

По килиму пуховому

До хати несемо.

10. Письмо слова весело

11. Добирання слів з виучуваним звуком, які відповідають на питання який?

— Які слова зі звуком [е], що відповідають на питання який?, ви знаєте? (Веселий, дерев’яний, червоний, зелений, великий, пері­одичний…)

12. Складання з одним зі слів (на вибір) речення. Запис моделі речення

13. Запис речення в зошитах

Підсумок уроку

Коментар учителя до роботи учнів і її результатів

— Яку букву навчилися писати?

— Який звук нею позначається на письмі?

— Молодці, ви добре працювали сьогодні на уроці!

Завантажити: Письмо рядкової літери е, складів та слів із нею (1 клас. Навчання грамоти) (Розмір: 12.9 KB, Завантажень: 280)
  
Back to top button