Адміністрації школиУчительськаФайли

Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (проект)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» розроблено на виконання частини шостої статті 59 Закону України «Про освіту».

Проект акта врегульовує підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти шляхом затвердження відповідного порядку, а також затверджує зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237.

Проект Порядку спрямований на визначення механізмів, видів, форм, тривалості, періодичності, порядку оплати, умов і порядку визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладів освіти і науково-методичних установ незалежно від їх організаційно-правового статусу, форми власності та сфери управління, удосконалення правового регулювання діяльності закладів освіти, юридичних та фізичних осіб у сфері підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників.

У проекті зазначається, що педагогічні (науково-педагогічні) працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами та у різних суб’єктів підвищення кваліфікації. Конкретні форми, види та суб’єктів підвищення кваліфікації обирає педагогічний (науково-педагогічний) працівник, з урахуванням самооцінки своїх компетентностей і професійних потреб.

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

Основними видами підвищення кваліфікації є:

1) навчання за програмою підвищення кваліфікації;

2) стажування (наукове стажування);

3) участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах зараховуються педагогічною (вченою) радою закладу освіти як підвищення кваліфікації, якщо таке підвищення кваліфікації відбувалося відповідно до затвердженого в установленому порядку річного плану підвищення кваліфікації.

Педагогічні працівники підвищують свою кваліфікацію згідно з цим Порядком не рідше одного разу на п’ять років відповідно до спеціальних законів.

Кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний щорічно підвищувати кваліфікацію відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

Обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти впродовж п’яти років не може бути меншим ніж 150 годин, з них не менше ніж 75 годин в закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації педагогічних працівників та фінансуються з обласного бюджету.

При цьому обсяг щорічного підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти не може бути меншим ніж 30 годин (які можуть бути використані на одну програму в одного суб’єкта підвищення кваліфікації або на декілька програм в одного чи декількох суб’єктів підвищення кваліфікації). Перевищення обсягу щорічного підвищення кваліфікації може зараховуватись у наступних роках у межах міжатестаційного періоду.

Обсяг щорічного підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних, позашкільних, професійних (професійно-технічних) закладів освіти, а також закладів фахової передвищої освіти встановлюється засновником (або уповноваженим ним органом), але не може бути менше 24 годин.

Крім того, упродовж двох перших років роботи педагогічні працівники, які призначені на відповідну посаду вперше, проходять підвищення кваліфікації в обсязі не менше, ніж:

керівник, заступник керівника з навчальної, навчально-виховної, виховної роботи– 120 годин;

керівник філії, відділення – 60 годин;

керівник циклової, методичної комісії – 30 годин.

Завантажити: Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (проект) (Розмір: 31.0 KB, Завантажень: 186)
Back to top button