Конспекти уроків української мови 3 класУсі уроки початкова школаФайли

Префікс. Словотворча роль префіксів (3 клас. Українська мова)

Тема: Префікс. Словотворча роль префіксів

Мета: поглибити знання учнів про префікс як значущу частину слів; провести спостереження за словотворчою роллю префіксів у словах; розвивати мовлення; виховувати інтерес до читання.

Тип уроку: урок формування мовної компе­тенції.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав —

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

  1. Перевірка домашнього завдання (с. 74, впр. 171)

— Прочитайте власну записку.

  1. Каліграфічна хвилинка

У у У у Ус ум уг лу бу

Україна українська учитель

Усі добрі люди — одна сім’я.

— Визначте наголос у словах; запишіть звукову модель слова сім’я.

  1. Словникова робота

Гра «Спробуй повтори!»

Перший учень називає словникове слово. Другий учень повторює це слово й додає своє. Третій учень повторює вже два слова й додає своє. Повторити «ланцюжок» слів стає дедалі складніше, оскільки він весь час подовжується.

Наприклад:

1-й учень. Батьківщина.

2-й учень. Батьківщина, ведмідь.

1-й учень. Батьківщина, ведмідь, вересень.

2-й учень. Батьківщина, ведмідь, вересень, вулиця і т. ін.

  1. Вправа «Мозковий штурм»

— З чого складається наше мовлення? (З речень)

— З чого складається речення? (Зі слів)

— З чого складається слово? (З основи і закінчення)

— Як виділити закінчення в слові? (Змінити його запитаннями.)

— Якщо змінюєш ти слово, то незмінна там… (основа).

— З чого складається основа?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про префікс та його словотворчу роль.

  1. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
  2. Робота над віршем (с. 76, впр. 173)

— Прочитайте виразно вірш. Про кого в ньому розповідається?

— Прочитайте виділені слова. Спишіть їх. Позначте корінь.

— Запишіть через риску слова, від яких вони утворилися за допомогою префіксів за зразком. Прочитайте префікс у кожному слові.

Запам’ятайте! Частина слова, що стоїть перед коренем, називається префіксом. За допомогою префіксів утворюються нові слова.

Цікаво знати!

В українській мові існує понад сто префіксів. А є мови, наприклад китайська, де суфіксів і префіксів немає.

  1. Фізкультхвилинка

ІV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1 • Утворення словосполучень (с. 76, впр. 174)

— Прочитайте слова. Від якого слова утворились ці слова?

— Яка частина надала словам різного значення?

— Утворіть словосполучення. Прочитайте префікс у кожному слові. Позначте префікси. Поміркуйте, як вони змінюють зміст словосполучень.

  1. Робота над текстом. Розвиток мовлення (с. 76-77, впр. 175)

Прочитайте виразно текст, уставляючи пропущені букви.

— Із якого твору це уривок? Хто автор цього твору?

— Розгляньте малюнок. Назвіть головних героїв.

Робота в парах. Переказ тексту

— Поясніть написання пропущених букв.

— Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. У підкреслених словах визначте префікс. Запишіть до виділених слів слова, від яких вони утворилися за допомогою префіксів.

  1. Колективна робота

Ну-мо, префікси візьміть,

слова нові утворіть.

На-, при-, за-, під-, до-, ви-, від-, з-.

Пливе, будує, сіє, вчить, лікує, веде, везе, віє.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Яку частину основи слова ми вивчали сьогодні на уроці?

— Що називається префіксом?

— Для чого служить префікс?

— Що потрібно зробити, щоб виділити у слові префікс?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 77, впр. 176. Утворіть нові слова від слів купити, їхати, лити, гнати за допомогою префіксів: до-, за-, при-, з (зі)-, пере-, ви-. Запишіть.

Завантажити: Префікс. Словотворча роль префіксів (3 клас. Українська мова) (Розмір: 26.8 KB, Завантажень: 36)
Back to top button