Конспекти уроків біології 9 класУсі уроки біологіїФайли

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК (9 клас. Біологія)

Тема: Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

Мета: дати загальне уявлення про подвоєння ДНК як одну з основних функцій;  розвивати вміння  порівнювати типи репарації пошкоджень ДНК, робити висновки; виховувати небайдуже ставлення до навколишнього середовища організмів.

Державні вимоги щодо рівня  загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень/учениця:
називає:

– типи  генів;

– етапи реалізації спадкової інформації;

– основні шляхи регуляції реалізації спадкової інформації;

– фази мітозу і мейозу;

– періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів;

наводить приклади:

– застосування принципу компліментарності нуклеотидів;

формулює  означення понять:

– ген, геном, генетичний код, транскрипція, трансляція, реплікація;

характеризує:

– процес транскрипції;

– генетичний код та його значення в біосинтезі білків;

– процес біосинтезу білка;

– процес реплікації ДНК;

– хімічний склад, будову і функції хромосом;

– процеси мітозу та мейозу в еукаріотів;

– етапи клітинного циклу;

– етапи онтогенезу у рослин і тварин;

порівнює:

– процеси транскрипції і реплікації;

– процеси мітозу і мейозу;

робить висновок:

– про визначну роль спадкового апарату клітини в її життєдіяльності та визначенні її властивостей.

Обладнання і матеріали: таблиця генетичного коду.

Базові поняття і терміни: нуклеїнові кислоти, аденін, гуанін, тиамін, репарація.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Завантажити: Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК (9 клас. Біологія) (Розмір: 35.9 KB, Завантажень: 1023)
Back to top button