Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 класУсі уроки зарубіжної літературиФайли

Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст. (доби романтизму) (11 клас. Зарубіжна література)

ТЕМА: Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст.   (доби романтизму)

МЕТА: допомогти учням пригадати, узагальнити й система­тизувати відомості про літературу цих епох, скласти загальне враження; розвивати навички узагальнення й систематизації навчального матеріалу, висловлення своїх думок і вражень про твір мистецтва; виховувати повагу до духовних надбань людства, зокрема в літе­ратурі.

ОБЛАДНАННЯ: «портретна галерея» письменників цих епох, книж­кова виставка, ілюстративні матеріали.

ТИП УРОКУ: систематизації та узагальнення знань.

ХІД   УРОКУ

І.       Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель.

XVII ст. — складний і бурхливий період у розвитку суспільного життя, художнього пізнання дійсності. Роблять від­криття Галілей, Ньютон, Декарт, Кеплер та ін. На зміну Ренесансу в європейській культурі приходять бароко і класицизм. Ці художні напрями тісно пов’язані з Відродженням, виросли на його ґрунті, але разом із тим стали наслідком розчарування в історичному опти­мізмі ренесансних гуманістів. На перший план висувається зобра­ження внутрішніх протиріч людини, конфлікту між високими іде­алами й дійсністю, між почуттям і обов’язком людини. Література бароко намагається справити враження на читача. Життя зобра­жується як сон, ілюзія, сповнені загадкових символів та алегорій. На відміну від бароко, новий художній напрям — класицизм — сві­домо прагнув точно, зрозуміло, без зайвих прикрас сформулювати думку, яка втілюється в простій, прозорій будові твору. Складні явища дійсності не поєднуються, як у бароко, а розділяються за жанрами: для трагічного, високого — одні жанри, герої, теми, ху­дожні засоби; для комічного, низького — зовсім інші.

Але літературне життя важко підкорити якійсь схемі. Нові часи — а це XVIII століття — висувають нові проблеми й, відпо­відно, ставлять нові завдання. Цей час увійшов в історію людства як вік Просвітництва. Головними стали такі поняття: Розум, При­рода, Знання. Це й наштовхнуло на ідею видання французької «Ен­циклопедії», спричинило появу журналістики. А «Пригоди Робін- зонаКруза» Д. Дефо, «Мандри Гулівера» Дж. Свіфта, «Страждання молодого Вертера» Ґете вірою в можливості людини навіть випере­дили теоретичні висновки просвітницької філософії.

На зміну бароко прийшов стиль рококо, суттєвих змін зазнав класицизм, виникли сентименталізм, просвітницький реалізм. По­дії Французької буржуазної революції змусили просвітителів кри­тично переосмислити свої погляди, адже кривавий терор революції зовсім не був схожий на обіцяне ними «царство розуму». У худож­ній літературі внаслідок такого переосмислення виник романтизм. Нашим завданням на уроці й буде пригадати, як усе це втілилося в конкретних художніх творах.

Завантажити: Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст. (доби романтизму) (11 клас. Зарубіжна література) (Розмір: 24.4 KB, Завантажень: 396)
Back to top button