Конспекти уроків хімії 11 класУсі уроки хіміїФайли

Контрольна робота за ІІ семестр (11 клас. Хімія)

Тема: Контрольна робота за ІІ семестр

Мета:Визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, таблиця розчинності, картки-завдання.

Тип уроку: Урок контролю знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Письмова контрольна робота

Варіант І.

І рівень

 1. Позначте процес, який лежить в основі виробництва маргарину:

А  Гідроліз жиру;

Б  Гідрування жиру;

В  Гідратація жиру;

Г  Дегідрування жиру.

 1. Укажіть фракцію нафти, в якої найвища температура кипіння:

А  Газойль;

Б  Лігроїн;

В  Гас;

Г  Бензин

 1. Позначте, за допомогою яких зв`язків утворюється вторинна структура білків:

А  Металічних;

Б  Водневих;

В  Йонних;

Г  Ковалентних.

 1. Позначте функцію білків, які належать до ферментів:

А  Утворюють опорні м`язи та тканини організмів;

Б   транспортують поживні речовини;

В  каналізують хімічні реакції в організмі;

Г  Захищають організм від хвороб.

 1. Укажіть характеристику процесу каталітичного крекінгу:

А  Радикальне розщеплення карбонового ланцюга;

Б  Радикальне розщеплення карбонового ланцюга, ізомеризація і циклізація;

В  радикальне розщеплення карбонового ланцюга, ізомеризація, циклізація і дегідрогенізація;

Г  Радикальне розщеплення карбонового ланцюга, ізомеризація, циклізація та гідратація.

 1. Укажіть правильне закінчення речення – «Залишки молекул амінокислот сполучені в молекулі білка…..»:

А  Водневим зв`язком;

Б  пептидними групами атомів;

В  Йонним зв`язком;

Г  Металічним зв`язком.

ІІ рівень.

 1. Скільки ізомерів може мати сполука складу С3Н9N?

а) 3; б) 4; в) 5; г) 6.  Назвіть усі сполуки.

 1. Позначте правильне закінчення твердження – «Реакція омилення – це процес…»:

А взаємодії миючого засобу із жиром;

Б утворення мила з карбонових кислот;

В  взаємодія жирів з розчинами лугів;

Г  гідроліз жирів лугом.

 1. Знайдіть відповідність.

Назва реакції  –   Схема реакції

1) полімеризації                          а) (CuOH)2 CO3 = CO2 + …

2) окисно-відновна                     б) … = CaCO3 + CO2 + H2O

3) розкладу                                  в)CH2=CHСl+CH2=CHСl+…=

=[–(Сl)CH–CH(Сl)–]n

4) обміну                                      г) Zn + HNO3 = 2 NO2 + …

Відповідь: 1)___; 2)___; 3)___; 4)___.

ІІІ рівень.

 1. Напишіть рівняння реакцій перетворень:

Крохмаль →глюкоза → етанол → карбон (ІV) оксид→

→ натрій гідрокарбонат.

 1. Складіть рівняння реакцій перетворень:

СН4 → С2Н2→ С6Н6 → С 6Н 5СІ→ С 7Н8.   Назвіть усі сполуки.

ІV. Рівень

 1. До розчину масою 150г з масовою часткою сахарози 2% додали сахарозу масою 25г. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в утвореному розчині.

Варіант ІІ

І рівень

1.Позначте неправильне твердження:

А  Білки – це високомолекулярні пептиди;

Б  Білки – це полімери зшитої будови;

В  Білки – це ферменти;

Г  білки – це поліпептиди, утворенні залишками молекул амінокислот.

 1. Укажіть речовину, яка використовується як відновник у доменній печі:

А  СН4;    Б  СО;   В  Н2;   Г  NН3.

 1. Укажіть основний компонент природного газу:

А  Азот;  Б  Метан;  В  Етан;     Г  Етен.

 1. Позначте правильне закінчення твердження – « До складу молекул рідких жирів входять залишки молекул…»:

А  Насичених карбонових кислот;     Б  Альдегідів;

В  Ненасичених карбонових кислот;   Г  Спиртів.

 1. Укажіть правильне закінчення речення – « Миюча дія мила зменшується у твердій воді, бо…»

А  Йони натрію взаємодіють з аніонами мила;

Б  йони гідрогену взаємодіють з аніонами мила;

В  Йони кальцію взаємодіють з аніонами мила;

Г  Йони амонію взаємодіють з аніонами мила.

 1. Позначте правильне закінчення твердження – « Гідрування ненасичених жирів використовується для….»:

А  Одержання твердих жирів з рідких;

Б  Одержання рідких жирів з твердих;

В  Розчинення ненасичених жирів у воді;

Г  Перегонки речовин.

ІІ рівень.

 

 1. Скільки структурних ізомерів може мати сполука С3Н 7NO2, що відноситься до класу амінокислот?

а) 2; б) 3; в) 4; г) 5.

 1. Укажіть правильне закінчення твердження – «гідроліз жирів у техніці використовують для одержання ….»:

А  гліцерину;

Б  етанолу;

В  карбонових кислот;

Г  естерів.

 

 1. Знайдіть відповідність.

Назва реакції –  Схема реакції:

1) нітрування                            а) … = Н+ + Н 2РО4

2) нейтралізації                        б) N2 + O2 = 2 NO

3) дисоціація                             в) С6Н6 + HNO3 = …

4) зворотна                                г) … = Na2SO4 + H2O

Відповідь: 1)___; 2)___; 3)___; 4)___.

ІІІ рівень

 1. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна

здійснити такі перетворення:

Метан  → ацетилен  → бензол → хлорбензол→ фенол.

 1. Складіть рівняння реакцій перетворень:

СаС2 → С2Н2  →  С6Н6→ С6Н5NO2 → C6H7N      Назвіть усі сполуки.

ІV рівень.

 1. Обчисліть об`єм газової суміші (н. у.), яка складається з хлор- етану масою 101г та хлору масою 35,5г.

ІІІ. Домашнє завдання

Виконати варіант сусіда

ІV. Підсумок уроку

Back to top button