Конспекти уроків хімії 8 класУсі уроки хіміїФайли

Контрольна робота (8 клас. Хімія)

Тема.  Контрольна робота

Мета:

  • узагальнити й скоригувати знання учнів з теми «Хімічний зв’язок і будова речовини»; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці;
  • розвивати логічне мислення та усне мовлення;
  • виховувати любов до предмету.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень:

– називає  види хімічного зв’язку, типи кристалічних ґраток;

-наводить приклади сполук із ковалентним (полярним і неполярним) та йонним хімічним зв’язком, атомними, молекулярними та йонними кристалічними ґратками;

-розрізняє валентність і ступінь окиснення елемента;

-пояснює утворення йонного, ковалентного (полярного і неполярного) зв’язків;

-характеризує особливості ковалентного та йонного зв’язків, кристалічної будови речовин   з різними видами хімічного зв’язку;

-обґрунтовує природу хімічних зв’язків; фізичні властивості речовин залежно від їхньої  будови;

-прогнозує властивості речовин залежно від виду хімічного зв’язку і типу кристалічних ґраток;

-визначає ступені окиснення елементів у сполуках за їх формулами, вид хімічного зв’язку в типових випадках, полярність ковалентного зв’язку;

-складає електронні формули молекул, хімічні формули бінарних сполук за ступенями окиснення елементів;

-використовує поняття електронегативності для  характеристики хімічних зв’язків.

Обладнання та реактиви: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделеева, таблиця електронегативностей.

Базові поняття і терміни: хімічний зв’язок, електронегативність, ковалентний зв’язок, йонний зв’язок.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Завантажити: Контрольна робота (8 клас. Хімія) (Розмір: 27.1 KB, Завантажень: 61)
Back to top button