Історія України 8 клас. Програма 2005 року

Розробки уроків у відповідності до “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи»” (Перун 2005).

Завантажити календарно – тематичне планування можна тут.

Тема

І СЕМЕСТР

Уроки

 

Презентації Додаткові матеріали Статті до теми
Тема 1. Вступ. Українські землі у XVI столітті
 1 Вступ до нової доби історії українських земель  Урок      
 2 Суспільно – політичне життя українських земель у XVI столітті  Урок      
 3 Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель.  Урок      
 4 Європейські релігійні рухи та православні братства в другій половині XVI століття. Берестейська церковна унія  Урок      
 5 Запорізька Січ – козацька республіка  Урок      
 6 Зростання ролі козацтва в житті України. Козацькі повстання 90-х років XVI століття  Урок      
 7 Культурне життя: освіта, наука та книговидання  Урок      
 8 Культурне життя: архітектура, образотворче та декоративно – ужиткове мистецтво  Урок      
 9 Узагальнення з теми «Вступ. Українські землі у XVI столітті»  Урок      
Тема 2. Українські землі в першій половині XVII століття
 10 Соціально – економічне життя України  Урок      
 11 Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні  Урок      
 12 Доба героїчних походів козацтва. Гетьман Петро Конашевич – Сагайдачний  Урок      
 13 Українське козацтво в другій чверті XVII століття  Урок      
 14 Культурне та церковне життя  Урок      
 15 Культурне життя: архітектура, образотворче мистецтво, музика  Урок      
 16 Узагальнення з теми «Українські землі в першій половині XVII століття»  Урок      
Тема 3. Початок національно – визвольної війни українського народу середини XVII століття
 17 Передумови й початок Національно – визвольної війни  Урок      
 18 Перші перемоги війська Б.Хмельницького в Національно – визвольній війні  Урок      
 19 Воєнно-політичні події Національно – визвольної війни 1649-1651 рр.  Урок      
 20 Утворення Української козацької держави – Гетьманщини  Урок      
 21 Воєнно – політичні події Національно – визвольної війни 1652-1653 рр.  Урок      
 22 Україна в системі міжнародних відносин.  Урок      
 23 Українсько – московський міждержавний договір 1654 р. Продовження національно – визвольної війни.  Урок      
 24 Узагальнення з теми «Початок національно – визвольної війни українського народу середини XVII століття»  Урок      

ІІ СЕМЕСТР

Тема 4. Українські землі  в 60–80-ті роки XVII ст.

 25 Політичне життя в Україні 1656-1657 рр.  Урок      
 26 Політичне життя в Україні 1656-1657 рр.  Урок      
 27 Гетьманщина в роки правління гетьмана Івана Виговського  Урок      
 28 Поділ Гетьманщини  Урок      
 29 Занепад Правобережної Гетьманщини  Урок      
 30 Політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині ХVII століття  Урок      
 31 Запорізька Січ у другій половині ХVII століття  Урок      
 32 Господарське  життя українських земель у другій половині ХVII століття  Урок      
 33 Культурно-церковне життя українських земель у другій половині ХVII століття  Урок      
 34 Узагальнення з теми «Українські землі в 60–80-ті роки XVII ст.»  Урок      
Тема 5. Українські землі наприкінці ХVII – у першій половині ХVIII століття
 35 Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці ХVII – на початку ХVIII століття  Урок      
 36 Україна в подіях Північної війни  Урок      
 37 Повстання гетьмана Івана Мазепи проти Московії  Урок      
 38 Козацька Україна після Полтавської битви  Урок      
 39 Боротьба козацької старшини Гетьманщини за відновлення державних прав України  Урок      
 40 Культурне життя: освіта, наука, література, музика  Урок      
 41 Культурне життя: архітектура, живопис, гравюра  Урок      
 42 Узагальнення з теми «Українські землі наприкінці ХVII – у першій половині ХVIIІ століття»  Урок      
Тема 6. Українські землі в другій половині 18 століття 
 43 Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині ХVIIІ століття. Ліквідація Гетьманщини  Урок      
 44 Правобережна Україна та західноукраїнські землі в другій половині ХVIIІ століття  Урок      
 45 Південна Україна в другій половині 18 століття. Ліквідація Запорізької Січі  Урок      
 46 Культурне життя: освіта, література, музика.  Урок      
 47 Культурне життя: архітектура, образотворче мистецтво  Урок      
 48 Повторення. Українські землі в другій половині 18 століття  Урок      
 49 Узагальнення з теми «Українські землі в другій половині ХVIIІ століття»  Урок      
 50 Повторення теми «Українські землі в XVI столітті»  Урок      
 51 Повторення теми «Українські землі в першій половині в XVI столітті»  Урок      
 52 Повторення теми «Початок національно – визвольної війни українського народу середини XVII століття»  Урок      

Залишити відповідь

Back to top button