Інтегрований курс “Всесвітня історія. Історія України 6 клас.” Програма 2013 року

Розробки уроків у відповідності до “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»” (2013 року).

Завантажити календарно – тематичне планування можна тут.

ТемаУроки ПрезентаціяДодаткові матеріалиСтатті до теми

І семестр

Повторення і вступ 

 1Що вивчає історія Стародавнього світу Урок   
 2Практичне заняття. Як здійснюють відлік часу в історії Стародавнього світу Урок   
Розділ І Життя людей за первісних часів
 3Як і коли з’явилися на Землі прадавні люди Урок   
 4Як відбувалось господарювання первісної людини Урок   
 5Як було організовано життя суспільства за первісних часів Урок   
 6У чому особливості організації влади за первісних часів Урок   
 7Як за первісних часів виникали мистецтво та релігійні вірування Урок   
 8Практичне заняття. Де і як жили первісні на території сучасної України. Урок   
 9Яку археологічну культуру називають трипільською Урок   
 10Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Повторення і вступ. Життя людей за первісних часів» Урок   
Розділ ІІ Цивілізації Стародавнього СходуТема 1. Стародавній Єгипет
 11У чому особливості природи і господарства Стародавнього Єгипту Урок   
 12Якою була структура держави і суспільства в Стародавньому Єгипті Урок   
 13Як відбувався розквіт і занепад Єгипетської держави в ІІ тис. до н.е. Урок   
 14Що відкрила світу  культура Стародавнього Єгипту Урок   
 15Практичне заняття. У чому особливості релігії і міфів Стародавнього Єгипту Урок   
 16Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Давній Єгипет» Урок   
Тема 2. Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кімерійсько – скіфський світ
 17У чому особливості розвитку держав Дворіччя Урок   
 18Як розвивались у давнину Фінікія й Палестина Урок   
 19Якою була Передня Азія в І тис. до н.е. Урок   
 20Хто і як проживав на території сучасної України в залізному віці Урок   
 21Практичне заняття. Що Геродот писав про скіфів Урок   
 22Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кімерійсько – скіфський світ» Урок   
Тема 3. Стародавні Індія та Китай
 23У чому особливості цивілізації Стародавньої Індії Урок   
 24Якими були суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Стародавньої Індії Урок   
 25У чому особливості розвитку Стародавнього Китаю Урок   
 26Давньокитайські імперії. Урок   
 27Практичне заняття. Як у Стародавньому Китаї розвивались наукові знання, писемність та освіта Урок   
 28Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Стародавні Індія та Китай» Урок   
Розділ ІІІ Історія Стародавньої ГреціїТема 1. Становлення античної грецької цивілізації
 29Якими були природа і населення Стародавньої Греції Урок   
 30У чому особливості Мінойської та Ахейської палацових цивілізацій Урок   
 31Що можна дізнатись про давньогрецьке суспільство  з поем Гомера Урок   
 32Практичне заняття. Як давньогрецька міфологія і релігія відображали світосприйняття людей Урок   

ІІ семестр

 33Як розвивалась Греція у VIII-VI ст. до н.е. Урок   
 34У чому значення Великої грецької колонізації Урок   
 35Як відбувалось становлення Афінського поліса Урок   
 36Практичне заняття. У чому особливості Спартанської держави, побут і виховання спартанців Урок   
 37Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Становлення античної грецької цивілізації» Урок   
Тема 2. Антична грецька цивілізація класичної доби
 38Яким був перебіг греко – перських війн Урок   
 39Як в Афінах утверджувалась демократія Урок   
 40У чому особливість господарювання і повсякденного життя у Стародавній Греції V ст. до н.е. Урок   
 41Яку роль відігравала наука, освіта і спорт в Афінському полісі Урок   
 42У чому полягала причина піднесення Македонії Урок   
 43Практичне заняття. У чому значення давньогрецького мистецтва Урок   
 44Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Антична грецька цивілізація класичної доби» Урок   
Тема 3.  Доба еллінізму
 45Практичне заняття. Що можна дізнатись про особистість Александра Великого за історичними джерелами Урок   
 46У чому сутність еллінізму й особливості елліністичних держав Урок   
 47Як за елліністичної доби розвивалась культура Урок   
 48Практичне заняття. Яким було господарське, суспільне та духовне життя в античних полісах Північного Причорномор’я Урок   
 49Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Доба еллінізму» Урок   
Розділ IV Історія Стародавнього РимуТема 1.  Стародавній Рим за царської та республіканської доби
 50Як виник Рим Урок   
 51Якою була Римська республіка в V – ІІІ ст. до н.е. Урок   
 52Як утворилась Римська середземноморська держава Урок   
 53Якими були релігія і традиції давніх римлян Урок   
 54У чому особливість суспільно – політичної боротьби в Римі в ІІ-І ст. до н.е. Урок   
 55Як з’явився перший тріумвірат і чому було встановлено диктатуру Цезаря Урок   
 56Практичне заняття. Як скласти історичний портрет Цезаря Урок   
 57Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Стародавній Рим за царської та республіканської доби» Урок   
Тема 2 Римська імперія
 58Як і коли розпочався період імперії Урок   
 59Яким було повсякденне життя римлян Урок   
 60У чому особливість Римської імперії в ІІІ – на початку IV ст. Урок   
 61Коли і як виникло християнство Урок   
 62Практичне заняття. У чому цінність культури Стародавнього Риму Урок   
 63Чому занепала Західна Римська імперія Урок   
 64Практичне заняття. Що можна дізнатися з історичних джерел про господарське та суспільне життя і духовний світ давніх слов’ян Урок   
 65Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Римська імперія» Урок   
 66Узагальнення до курсу: «Внесок народів стародавнього світу в історію людства. Роль стародавнього періоду в історії України» Урок   
 67Повторення теми «Життя людей за первісних часів» Урок   
 68Повторення теми «Стародавній Єгипет» Урок   
 69Повторення теми «Стародавні Індія та Китай» Урок   
 70Повторення теми «Становлення античної грецької цивілізації» Урок   
  

Залишити відповідь

Back to top button