Інтегрований курс “Всесвітня історія. Історія України 6 клас.” Програма 2013 року

Розробки уроків у відповідності до “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»” (2013 року).

Завантажити календарно – тематичне планування можна тут.

Тема Уроки  Презентація Додаткові матеріали Статті до теми

І семестр

Повторення і вступ 

 1 Що вивчає історія Стародавнього світу  Урок      
 2 Практичне заняття. Як здійснюють відлік часу в історії Стародавнього світу  Урок      
Розділ І Життя людей за первісних часів
 3 Як і коли з’явилися на Землі прадавні люди  Урок      
 4 Як відбувалось господарювання первісної людини  Урок      
 5 Як було організовано життя суспільства за первісних часів  Урок      
 6 У чому особливості організації влади за первісних часів  Урок      
 7 Як за первісних часів виникали мистецтво та релігійні вірування  Урок      
 8 Практичне заняття. Де і як жили первісні на території сучасної України.  Урок      
 9 Яку археологічну культуру називають трипільською  Урок      
 10 Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Повторення і вступ. Життя людей за первісних часів»  Урок      
Розділ ІІ Цивілізації Стародавнього СходуТема 1. Стародавній Єгипет
 11 У чому особливості природи і господарства Стародавнього Єгипту  Урок      
 12 Якою була структура держави і суспільства в Стародавньому Єгипті  Урок      
 13 Як відбувався розквіт і занепад Єгипетської держави в ІІ тис. до н.е.  Урок      
 14 Що відкрила світу  культура Стародавнього Єгипту  Урок      
 15 Практичне заняття. У чому особливості релігії і міфів Стародавнього Єгипту  Урок      
 16 Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Давній Єгипет»  Урок      
Тема 2. Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кімерійсько – скіфський світ
 17 У чому особливості розвитку держав Дворіччя  Урок      
 18 Як розвивались у давнину Фінікія й Палестина  Урок      
 19 Якою була Передня Азія в І тис. до н.е.  Урок      
 20 Хто і як проживав на території сучасної України в залізному віці  Урок      
 21 Практичне заняття. Що Геродот писав про скіфів  Урок      
 22 Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кімерійсько – скіфський світ»  Урок      
Тема 3. Стародавні Індія та Китай
 23 У чому особливості цивілізації Стародавньої Індії  Урок      
 24 Якими були суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Стародавньої Індії  Урок      
 25 У чому особливості розвитку Стародавнього Китаю  Урок      
 26 Давньокитайські імперії.  Урок      
 27 Практичне заняття. Як у Стародавньому Китаї розвивались наукові знання, писемність та освіта  Урок      
 28 Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Стародавні Індія та Китай»  Урок      
Розділ ІІІ Історія Стародавньої ГреціїТема 1. Становлення античної грецької цивілізації
 29 Якими були природа і населення Стародавньої Греції  Урок      
 30 У чому особливості Мінойської та Ахейської палацових цивілізацій  Урок      
 31 Що можна дізнатись про давньогрецьке суспільство  з поем Гомера  Урок      
 32 Практичне заняття. Як давньогрецька міфологія і релігія відображали світосприйняття людей  Урок      

ІІ семестр

 33 Як розвивалась Греція у VIII-VI ст. до н.е.  Урок      
 34 У чому значення Великої грецької колонізації  Урок      
 35 Як відбувалось становлення Афінського поліса  Урок      
 36 Практичне заняття. У чому особливості Спартанської держави, побут і виховання спартанців  Урок      
 37 Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Становлення античної грецької цивілізації»  Урок      
Тема 2. Антична грецька цивілізація класичної доби
 38 Яким був перебіг греко – перських війн  Урок      
 39 Як в Афінах утверджувалась демократія  Урок      
 40 У чому особливість господарювання і повсякденного життя у Стародавній Греції V ст. до н.е.  Урок      
 41 Яку роль відігравала наука, освіта і спорт в Афінському полісі  Урок      
 42 У чому полягала причина піднесення Македонії  Урок      
 43 Практичне заняття. У чому значення давньогрецького мистецтва  Урок      
 44 Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Антична грецька цивілізація класичної доби»  Урок      
Тема 3.  Доба еллінізму
 45 Практичне заняття. Що можна дізнатись про особистість Александра Великого за історичними джерелами  Урок      
 46 У чому сутність еллінізму й особливості елліністичних держав  Урок      
 47 Як за елліністичної доби розвивалась культура  Урок      
 48 Практичне заняття. Яким було господарське, суспільне та духовне життя в античних полісах Північного Причорномор’я  Урок      
 49 Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Доба еллінізму»  Урок      
Розділ IV Історія Стародавнього РимуТема 1.  Стародавній Рим за царської та республіканської доби
 50 Як виник Рим  Урок      
 51 Якою була Римська республіка в V – ІІІ ст. до н.е.  Урок      
 52 Як утворилась Римська середземноморська держава  Урок      
 53 Якими були релігія і традиції давніх римлян  Урок      
 54 У чому особливість суспільно – політичної боротьби в Римі в ІІ-І ст. до н.е.  Урок      
 55 Як з’явився перший тріумвірат і чому було встановлено диктатуру Цезаря  Урок      
 56 Практичне заняття. Як скласти історичний портрет Цезаря  Урок      
 57 Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Стародавній Рим за царської та республіканської доби»  Урок      
Тема 2 Римська імперія
 58 Як і коли розпочався період імперії  Урок      
 59 Яким було повсякденне життя римлян  Урок      
 60 У чому особливість Римської імперії в ІІІ – на початку IV ст.  Урок      
 61 Коли і як виникло християнство  Урок      
 62 Практичне заняття. У чому цінність культури Стародавнього Риму  Урок      
 63 Чому занепала Західна Римська імперія  Урок      
 64 Практичне заняття. Що можна дізнатися з історичних джерел про господарське та суспільне життя і духовний світ давніх слов’ян  Урок      
 65 Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Римська імперія»  Урок      
 66 Узагальнення до курсу: «Внесок народів стародавнього світу в історію людства. Роль стародавнього періоду в історії України»  Урок      
 67 Повторення теми «Життя людей за первісних часів»  Урок      
 68 Повторення теми «Стародавній Єгипет»  Урок      
 69 Повторення теми «Стародавні Індія та Китай»  Урок      
 70 Повторення теми «Становлення античної грецької цивілізації»  Урок      

Залишити відповідь

Back to top button