Конспекти уроків природознавства 4 класУсі уроки початкова школаФайли

Географічна карта, умовні знаки на карті (4 клас. Природознавство)

Географічна карта, умовні знаки на карті

Мета: учити учнів розрізняти план і карту; навчати користуватися картою для знаходження місця розташування предметів; сприяти розвитку вмінь порівнювати, робити висновки; виховувати активну пізнавальну діяльність; розширювати кругозір.

Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 38)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як зображують Землю на карті.

ІV.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Пояснення вчителя
— Яка наша Земля за формою?
— У мене в руках глобус. Глобус — зменшена модель Землі. Як і Земля,
глобус має форму кулі.
Лінії на глобусі, які з’єднують Північний та Південний полюси і проведені згори вниз, називають меридіанами. Лінії, проведені зліва направо, називають паралелями. Меридіани вказують напрям північ — південь, а паралелі — захід — схід. Паралелі й меридіани — це уявні лінії: їх немає на поверхні Землі.
На глобусі земна поверхня зменшена у десятки мільйонів разів. Тому за допомогою умовних знаків на глобусі позначаються лише найважливіші об’єкти
Землі: океани, материки, моря, найвищі гори, найбільші рівнини, річки,
міста.
На глобусі можна знайти зображення будь-якого місця на Землі, але в подорожі люди зазвичай беруть із собою карту. Чому?
— Але Земля має форму кулі, як же перенести її на плоский аркуш паперу?
(Дати папір, запропонувати перенести форму кулі на площину, діти намагаються це зробити, розглянути варіанти.)
— Як зображують Землю на площині?
— Що таке карта?
Географічна карта — це зменшене у багато разів зображення на площині
всієї поверхні Землі або її частини за допомогою масштабу й умовних знаків.
Уявно поділимо глобус по меридіану на дві півкулі.
Якщо поверхню утворених півкуль зобразити на аркуші паперу, то отримаємо географічну карту півкуль: західної і східної (демонстрування на
карті
).
— Покажіть західну півкулю, східну півкулю. (Усі об’єкти діти показують на карті і глобусі.)
— Покажіть Північний полюс; Південний полюс.
— Чи все на глобусі і карті півкуль зображено однаково? (Так, однаково.)
— Отже, який висновок можна зробити? (Зображення на карті і глобусі
однакові.
)
— На глобусі і карті ми бачимо лінії, що йдуть від одного полюса до іншого.
Покажіть їх. Вони називаються меридіанами.
— На глобусі і карті є інші лінії. Як вони називаються? (Паралелі)
— Покажіть найдовшу паралель.
— Де знаходиться екватор?

— Намалюйте екватор. Домальовуйте паралелі і меридіани.
— Що спільного і чим відрізняються глобус і карта?

Глобус Карта
опуклий плоска
немає спотворень є спотворення
однакові зображення
використовується масштаб

— Відгадайте загадку: «Держави без людей, міста без будівель, ліси без
дерев, моря без води. Що це?». (Географічна карта)
— Що таке карта?
Географічна карта — це зменшене у багато разів зображення на площині
всієї поверхні Землі або її частини за допомогою масштабу й умовних знаків.
2. Робота з картою
1) Розповідь про кольори, якими позначають сушу і водойми на карті.
— На карті за допомогою різних кольорів зображена вся поверхня нашої
планети.
Сушу на карті, як і на глобусі, позначають різними кольорами, бо поверхня Землі не однакова, не рівна: низовини — зеленим, височини — жовтим,
гори — коричневим. Водойми позначають синім кольором. А також за кольором можна дізнатися про глибину водойм: чим темніший синій колір, тим
глибші місця; світлим кольором позначають мілкі місця. Аналогічно: чим
вищі гори, тим темніше забарвлення на карті вони мають.
2) Розповідь про відмінності між планом і картою.
— Географічна карта відображає більш значні території, ніж план.
Масштаб на карті дрібний; чим більшою є територія, зображена на карті, тим
дрібніший її масштаб; чим менший масштаб карти, тим менше подробиць
можна на ній позначити.
На карті, як і на глобусі, є градусна сітка, що складається з меридіанів і паралелей. За ними визначаються сторони горизонту: меридіани вказують напрямок з півночі на південь, а паралелі — із заходу на схід.
3. Робота за підручником (с. 38–40)
Вправа «Мікрофон»
Учні відповідають на запитання на с. 38.
— Поясніть значення слова «карта».
Учитель пропонує учням розглянути карту півкуль у шкільному атласі та
розказати, що на ній зображено.
— Що називають географічною картою?
— Чому на ній не можна детально відобразити місцевість?
— Який напрямок указують меридіани?
— Який напрямок указують паралелі?
— Які умовні знаки використовують на карті?
— Як позначають низовини, підвищення, гори, водойми, великі міста?
— Які бувають карти?
— Що таке атлас?
Учитель пропонує учням виконати практичну роботу на с. 39–40.
— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 40.
— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?
4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ
1. Робота з картою півкуль
— Розгляньте карту півкуль. Який масштаб карти? (В 1 см — 220 км)
— Покажіть, де на карті півкуль знаходяться Північний і Південний полюси; екватор; північна півкуля; південна півкуля.
— Покажіть на карті меридіани. Який напрям вони вказують? (Північ —
південь
)
— Покажіть паралелі. Який напрям вони вказують? (Захід — схід)
— На які дві півкулі екватор ділить Землю? (На північну і південну)
— Що об’єднує ці лінії? (Це уявні лінії.)
— Розгляньте умовні знаки, що використані на карті півкуль.
— Розкажіть, що вони означають.
2. Практична робота
Робота з фізичною картою України
— Уважно розгляньте фізичну карту України. Прочитайте масштаб карти
та поясніть, на що він указує. Які умовні знаки є на карті? Що вони означають?
— Знайдіть на карті столицю України — місто Київ. Визначте, у якому напрямі від Києва знаходиться місцевість, де ви живете.
— Користуючись фізичною картою України, визначте відстань від Харкова
до Києва.
Відстань між містами на карті: …
Масштаб: …
Дійсна відстань: …
— Користуючись фізичною картою України, визначте відстань від Полтави
до Харкова.
Відстань між містами на карті: …
Масштаб: …
Дійсна відстань: …
3. Гра «П’ять речень»
Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чи можна зобразити Землю на карті?
— Хто легко орієнтується по карті?
— Як на картах позначають поверхню Землі?
— Що називають географічною картою?
— Який масштаб використовують на картах?
— Які лінії вказують напрям північ — південь, а які — захід — схід?
— Чому масштаб на карті півкуль менший, ніж на карті України?
— На якій з карт — півкуль Землі чи України — буде зображено більше
об’єктів земної поверхні? Чому?
— Яке значення мають географічні карти в житті та господарській діяльності людини?
— Чи правильно, що карта — джерело важливих знань про поверхню
Землі. Чому?
— Для чого людям потрібні географічні карти? Наведіть приклади.
— Для чого на картах використовуються умовні лінії екватора, паралелі та
меридіани? Поясніть.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (с. 38–40).

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ
1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 70)
2. Гра «Так чи ні?»
У річках Ніл, Конго, Лімпопо не живуть бегемоти. Так чи ні?
Восени до Африки прилітають багато птахів з країв, де взимку холодно.
Так чи ні?
З України до Африки відлітають лелеки, журавлі, ластівки. Так чи ні?
В Африці живуть зебри, антилопи, пінгвіни, жирафи, леви, горили, мавпи.
Так чи ні?
Африка — другий за розміром материк Землі. Так чи ні?
3. Тестування
1. Чим розрізняються материки між собою?
а) Розмірами;
б) формами земної поверхні;
в) природою;
г) оточені з усіх боків водою.
2. На якому материку знаходиться наша країна?
а) Африка;
б) Південна Америка;
в) Євразія.
3. На якій півкулі знаходиться материк Північна Америка?
а) Західній;
б) південній;
в) східний;
г) західній і північній.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ
1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 73)
2. Гра «Так чи ні?»
Береги Північної Америки омивають води двох океанів. (Трьох)
Північна Америка омивається водами Північного Льодовитого, Тихого та
Атлантичного океанів.
У морях Північної Америки плавають айсберги.
У Північній Америці є гори Анди.
На заході Північної Америки простяглися високі гори Кордильєри.
Північною Америкою протікає одна з найменших річок світу Міссісіпі.

Завантажити: Географічна карта, умовні знаки на карті (4 клас. Природознавство) (Розмір: 15.1 KB, Завантажень: 145)
Back to top button