Конспекти уроків біології 9 класУсі уроки біологіїФайли

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю (9 клас. Біологія)

Тема: Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

 Мета: розширити загальне уявлення про зчеплене успадкування ознак; ознайомити учнів із типом успадкування, зчепленим зі статтю; розвивати критичне і логічне мислення та пам’ять учнів; показати значимість думки кожного з учнів; відпрацьовувати навички учнів до самостійної роботи; формувати усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я.

Обладнання і матеріали: таблиці або слайди презентації з поясненням особливостей і механізмів зчепленого успадкування, зображення хромосом і хромосомних наборів окремих видів живих організмів.

Базові поняття і терміни: хромосома, група зчеплення, зчеплене успадкування, гомологічні хромосоми, мейоз, кросинговер.

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень / учениця

називає:

– спадкові захворювання людини;

– феномен зчеплення генів у хромосомах;

наводить приклади:

– спадкової мінливості;

– взаємодії генів;

– визначення статі;

формулює означення понять:

– алель, генотип, фенотип,  домінантний та рецесивний алелі, гомозигота, гетерозигота;

характеризує:

– успадкування, зчеплене зі статтю;

пояснює:

значення генотипу й умов середовища для формування фенотипу;

 порівнює:

– гомозиготу і гетерозиготу;

застосовує знання для:

– оцінки спадкових ознак у родині і планування родини;

висловлює судження:

– щодо значення знань про спадковість і мінливість у життєдіяльності людини;

Тип уроку: комбінований

Завантажити: Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю (9 клас. Біологія) (Розмір: 182.9 KB, Завантажень: 517)
Back to top button