Конспекти уроків географії 9 класУсі уроки географіїФайли

Форми просторової організації національної економіки (9 клас. Географія)

Тема. Форми просторової організації національної економіки.

Мета: формування знань про форми просторової організації національної економіки; поглибити знання про сучасні глобалізаційні закономірності розвитку суспільства, методологічні та прикладні аспекти просторової організації господарства, умови та фактори стійкого розвитку соціально-економічних систем та механізми його забезпечення, стратегічні напрями та концептуальні пріоритети просторового розвитку України в контексті її інтеграції в світовий економічний простір; розвиток певних практичних навичок.

Тип уроку:  комбінований  урок

Обладнання і матеріали: підручник, атлас, політична карта світу.

Поняття і терміни: просторова організація національної економіки.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Бліц-опитування

  1. Які є форми суспільної організації виробництва і в чому їх суть?
  2. Що таке «концентрація»?
  3. Дайте визначення поняття «спеціалізація».
  4. У чому різниця між поняттями «кооперування» та «комбінування»?
  5. Чим відрізняються фактори і принципи розміщення виробництва?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Просторова організація економіки регіону охоплює усі питання, що пов’язані з територіальним поділом праці, розміщенням продуктивних сил, місцем регіону у загальнодержавному та у міжнародному поділі праці, регіональними розбіжностями у господарських відносинах, регіональною соціально-економічною політикою, розселенням людей, взаємовідносинами суспільства та навколишнього середовища.

Поняття „простору” має різне тлумачення, залежно від сфери наукового застосування. „Економічний простір” – це сукупність трудових, фінансових, виробничих та інших економічних інститутів та зв’язків між ними, які функціонують і реалізуються на певній умовній території в масштабах міжрегіонального, національного, макрорегіонального і глобального рівнів.

Для того, щоб розібратися в об’єктивних умовах та загальних закономірностях формування просторової організації економіки регіону потрібно з’ясувати, що собою представляє суспільний поділ праці.

Суспільний поділ праці — це об’єктивний процес розвитку продуктивних сил, при якому відбувається відокремлення різних видів трудової діяльності, спеціалізація виробничих одиниць і обмін між ними продуктами діяльності.

Просторовим проявом суспільного поділу праці є територіальний поділ праці (ТПП), який обумовлений природними, економічними, соціальними і національно-історичними особливостями регіонів. Галузі виробництва, які виділилися у процесі суспільного поділу праці, розміщуються у районах з найбільш сприятливими умовами для їх розвитку. Тому ТПП відкриває додаткові можливості підвищення ефективності розвитку регіонів, як за рахунок переваг галузевої спеціалізації, так і завдяки природно-ресурсним і соціально-економічним можливостям регіону. Отже, територіальний поділ праці — об’єктивний процес виробничої спеціалізації, відокремлення економічних районів, розвитку міжрайонної кооперації, обміну продукцією і послугами.

Однак територіальний поділ праці обумовлює не тільки спеціалізацію регіонів на виробництві певних видів продукції, але й служить об’єктивною і надійною основою економічної інтеграції та взаємодії регіонів. Тому потрібно врахувати, що просторова схема розвитку і організації економіки регіону може змінюватися під впливом реально існуючих протиріч, які необхідно вирішувати своєчасно і позитивно в інтересах кожного регіону зокрема і країни в цілому. Як правило, такі протиріччя можуть виникати:

1) між розміщенням природних ресурсів і розміщення суспільного виробництва;

2) між розселенням населення (трудових ресурсів) і розміщенням нових робочих місць;

3) між спеціалізацією регіону і комплексним розвитком регіональних систем;

4) між географією виробництва валового доходу і географією його використання;

5) між інтересами поточного розвитку і інтересами майбутніх поколінь;

6) між розміщенням природних ресурсів і розвитком комунікаційних мереж та ін.

Територіальний поділ праці — це територіальний прояв дії, у першу чергу, загального економічного закону суспільного поділу праці. На кожній території відповідно до її природних історичних та економічних умов визначаються і розвиваються в процесі розвитку господарства галузі його спеціалізації.

Територіальний поділ суспільної праці є фундаментом, на якому формуються економічні райони, утворюються регіональні територіально-виробничі комплекси. Особливо під впливом ТПП наочно проявляються закономірності розміщення продуктивних сил у межах великих за площею країн.

Висновки. Просторово-економічні системи характеризуються наступними рисами: цілісністю, циклічним динамічним розвитком за умови стійкості щодо екзогенних та ендогенних впливів, складним масивом зовнішніх та внутрішніх зв’язків, їх динамічним характером та чітким механізмом взаємодії, здатністю бути керованою та спланованою. Регіональна просторово-економічна система може бути не тільки регіоном, але й міжрегіональним, транскордонним, макрорегіональним утворенням при цьому особливість їхнього циклічного розвитку має прямо пропорційну залежність від масштабів просторового утворення.

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання

  1. Що таке «економічний простір»?
  2. На чому базується поняття «просторова організація економіки»?
  3. Як пов’язані просторова організація економіки та територіальний поділ праці?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Прочитати текст параграфа.
  2. Знайти з додаткових джерел спеціалізацію регіону у якому ви проживаєте.
Завантажити: Форми просторової організації національної економіки (9 клас. Географія) (Розмір: 21.3 KB, Завантажень: 127)
Back to top button