Конспекти уроків хімії 8 класУсі уроки хімії

Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з основними оксидами, основами, солями (8 клас. Хімія)

Тема. Фізичні та хімічні  властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з основними оксидами, основами, солями. Лабораторний дослід №2 Дія водних розчинів кислот на індикатори

Мета:

 • з’ясувати хімічні властивості кислот; з’ясувати значення поняття «індикатор»; пояснити використання індикаторів для визначення кислотного середовища; з’ясувати зміст реакції обміну; продовжити роботу над закріпленням правил техніки безпеки під час роботи з кислотами.;
 • розвивати вміння й навички учнів описувати фізичні та хімічні властивості речовин і порівнювати їх;
 • виховувати інтерес до вивчення хімії на основі хімічного експерименту.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень: 

називає індикатори (лакмус, метиловий оранжевий, фенолфталеїн, універсальний індикатор);

-розрізняє реакції заміщення, обміну, нейтралізації;

-характеризує фізичні та хімічні властивості кислот;

-встановлює генетичні зв’язки між простими і складними речовинами, основними класами неорганічних сполук;

-обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням речовин;

-складає рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості кислот (взаємодія з металами, основними оксидами, основами та солями);

-використовує таблицю розчинності кислот, основ та солей для складання рівнянь хімічних реакцій; індикатори для виявлення кислот ;

-планує експеримент, проводить його, описує спостереження, робить висновки;

-розв’язує експериментальні задачі;

-оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

-дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами .

Обладнання та реактиви: «Електрохімічний ряд напруг металів», розчини метилоранжу, фенолфталеїну, хлоридної та сульфатної кислот; метали: Mg, Zn, Сu; оксиди  металів: СuО; універсальний індикатор, фіолетовий лакмус.  

Базові поняття і терміни: кислоти, кислотний залишок, безоксигенові та оксигеновмісні кислоти, основність кислот, індикатор, лакмус, фенолфталеїн, метиловий оранжевий, реакції заміщення, обміну, ряд активності металів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Взаємне вітання вчителя й учнів, організація уваги та психологічне налаштування учнів на продуктивну роботу.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Для того щоб зрозуміти, що таке кислоти, яке місце вони посідають серед інших речовин, який взаємозв’язок існує між різними речовинами в природі, необхідно знати не лише їх склад, але й вивчити хімічні властивості. Сьогодні на уроці ми за допомогою лабораторних дослідів разом визначимо, які хімічні властивості характерні для кислот. Після вивчення цієї теми ви будете знати:

 • що таке індикатор;
 • хімічні властивості кислот;
 • які реакції називаються реакціями обміну;

уміти:

 • складати рівняння реакцій, що підтверджують хімічні властивості кислот;
 • аналізувати, порівнювати й використовувати знання про кислоти на практиці.

Не забувайте, що під час роботи з кислотами слід дотримуватися запобіжних заходів. Якщо крапелька кислоти потрапляє на шкіру, необхідно відразу ж промити шкіру проточною водою, поки не перестане

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Фронтальна бесіда

 1. Які речовини називаються кислотам?
 2. Атом якого елемента входить до складу всіх кислот?
 3. Які класифікації кислот ви знаєте? На яких ознаках вони ґрунтуються?
 4. Класифікуйте хлоридну та нітратну кислоти за всіма ознаками.
 5. Яких правил техніки безпеки ми повинні дотримувати під час роботи з кислотами?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

 1. Дія кислот на індикатори

У природі існують такі речовини, що поводяться, як хамелеони: змінюють своє забарвлення залежно від середовища, в яке вони потрап­ляють. У дивній країні Хімії такі «хамелеони» називаються індикаторами. Перед вами такі індикатори: лакмусовий папірець, метилоранж, фенолфталеїн та універсальний індикатор.

Демонстрація. Беремо пробірки з водою й розчинами хлоридної та сульфатної кис­лот й у кожну пробірку додаємо по краплині метилоранжу та фенол­фталеїну. Змочуємо універсальний індикатор і фіолетовий лакмус роз­чинами цих кислот.

Заповніть таблицю:

Індикатор Забарвлення розчину індикатора Забарвлення індикатора в розчині кислоти
1. Лакмус
2. Метилоранж
3. Фенолфталеїн
 1. Хімічні властивості кислот.

   Взаємодія кислот з оксидами металів (основними та амфотерними):

Дослід Прожарену мідну дротину опускаємо в пробіркуз НС1 і спостерігаємо, що відбувається:

СuO + HCl =

Al2O3 + H2SO4 =

Na2O + HNO3 =

Взаємодія кислот з основами:

Найбільш характерною хімічною властивістю кислот є їх здатність реагувати з основами (а також амфотерними оксидами) з утворенням солей, наприклад:

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O (реакція обміну)

2HNO3 + FeO = Fe(NO3)2 + H2O (реакція обміну)

2HC1 + ZnO = ZnCl2  + H2O (реакція обміну)

В результаті останньої реакції утворюється цинк хлорид.

 Взаємодія кислот з солями:

Na2S +2HCl = 2NaCl + H2S↑ (реакція обміну)

Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3↓ (реакція обміну)

2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl↑

Реакція обміну – хімічна реакція, у процесі якої дві складні речовини обмінюються своїми складовими частинами з утворенням двох нових речовин.

V. Узагальнення і систематизація знань.

Лабораторний дослід №2. Дія розчинів кислот на індикатори

 1. Інструктаж з БЖД
 2. Виконання лабораторної роботи
 3. Оформлення роботи

Бесіда.

 1. Які хімічні властивості притаманні кислотам?
 2. Які характерні реакції можна спостерігати при взаємодії кислот з солями, основами, основними оксидами?

Гра «Хто зайвий?»

У кожному ряді знайдіть зайву кислоту та вкажіть, за яким принципом ви це визначили.

1)      H2S, Н2СО3, Н3РО4, H24, H23.

2)      HNО3, НС1, HBr, HI, HF.

3)      Н2СО3, H24, HNО3, H23, H2SiО3.

        Задача.

 1. Обчисліть масу 0,5 моль сульфатної кислоти.

VІ. Підведення підсумків уроку.

 • Чи познайомилися ви на уроці з такими поняттями, як «індикатор» та «реакція обміну».
 • Чи знаєте ви тепер, з якими простими й складними речовинами вступають у реакцію кислоти?
 • Які труднощі виникли у вас під час уроку?

VІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати відповідний параграф підручника.

Завантажити: Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з основними оксидами, основами, солями (8 клас. Хімія) (Розмір: 23.9 KB, Завантажень: 36)
Back to top button