8 клас. ХарківщинознавствоУсі уроки ХарківщинознавстваФайли

Фізична географія свого району (міста) (Харківщинознавство)

Тема. Фізична географія свого району (міста)

Мета:

 • формування знань про географічне положення, природні умови та ресурси, сучасні ландшафти свого району (міста);
 • визначення положення свого району (міста) в системі одиниць фізико-географічного районування;
 • ознайомлення з екологічною ситуацією свого району (міста); розвиток умінь аналізу фізико – географічних карт.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

 • називати географічне положення, межі, розміри свого району;
 • характеризувати основні риси природних умов та природних ресурсів;
 • наводити приклади сучасних ландшафтів, проявів несприятливих природних процесів;
 • аналізувати стан природних ресурсів; поширення заповідних об’єктів;
 • робити висновки про зміни природних умов, природних ресурсів рідного краю у зв’язку з господарською діяльністю.

Обладнання: підручник, посібник з географії свого району (міста), матеріали краєзнавчих досліджень, робочий зошит, мультимедійна презентація, атлас Харківської області.

Хід уроку

І. Організаційний етап уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Спостерігай, фотографуй, вивчай, записуй – роби усе можливе, щоб зрозуміти і довести іншим самобутність свого краю,

його велич і красу.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1. У чому полягає особливість географічного положення Харківської області? Як географічне положення впливає на життя і господарську діяльність людей?
 2. Які форми рельєфу характерні для території області? Як рельєф пов’язаний із тектонічною та геологічною будовою території?
 3. Які показники характеризують кліматичні умови? Які погодні явища характерні для нашого краю?
 4. Як ґрунтово-рослинний покрив пов’язаний із особливостями рельєфу?
 5. Як господарська діяльність людини впливає на фізико- географічні процеси?

ІV. Перевірка домашнього завдання

 • Відповіді на запитання 1-3 стор.77;
 • Презентація творчого завдання.

V.Вивчення нового матеріалу

План

 1. Географічне положення, межі, розміри свого району (міста)
 2. Основні риси природних умов. Особливості рельєфу, геологічної будови, антропогенні відкладення. Кліматичні та гідрологічні умови. Ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ. Природні ресурси.
 3. Типові ландшафти. Положення в системі одиниць природного районування.
 4. Несприятливі природні процеси та заходи щодо їх запобігання. Природоохоронні території. Проблеми раціонального використання й охорони природних умов і ресурсів.

Методичні поради вчителю

Робота з картою

 • Характеристика географічного положення свого району (міста) за типовим планом. Визначення географічних координат свого населеного пункту.

Розв’язання задач

 • Визначити відстань від свого населеного пункту до обласного центра, столиці України, Державного кордону, морів (за масштабом, географічними координатами, шляхами сполучення).

Робота в групах

 • Складання СЛС фізико-географічної характеристики свого району (міста).

Робота з картою, підручником (посібником з географії свого району (міста))

 • Характеристика типових ПТК області за алгоритмом рельєф → гірські породи → ґрунт → рослинність.

Обговорення в колі

 • Наведіть приклади зміни ландшафтів своєї місцевості під впливом господарської діяльності людини. Зробіть висновки.
 • Запропонуйте заходи щодо запобігання несприятливих природних процесів та охорони природи своєї місцевості.

Додаткові матеріали для вчителя

6  вересня  2012  року   Верховна   Рада   України прийняла  Постанову №11178 «Про зміну і встановлення меж міста Харкова, Дергачівського та Харківського районів Харківської області». Площа Харкова збільшилася на 4 тис. 450,58 га, у т.ч. за рахунок 222,16 га земель, що знаходяться у віданні Малоданилівської селищної ради, 28,76 га – Солоницівської селищної ради, 238,91 га – Черкасько-Лозівської сільради Дергачівського району, 20,99 га – Бабаївської селищної ради, 13,74 га – Безлюдівської селищної ради, 11,44 га – Комунарської сільради, 2602,49 га – Кулиничівської селищної ради, 1,36 га – Малороганської сільради, 216,75 га Пісочинської селищної ради, 42,46 га – Покотилівської селищної ради, 809,02 га – Пономаренківської сільради, 33, 52 га – Роганської селищної ради, 208,98 га – Циркунівської сільради Харківського району. Водночас 52,32 га харківської землі передаються сільрадам Дергачівського та Харківського районів. Таким чином, Верховній Раді пропонується затвердити нову площу Харкова в 35 тис. 2,26 га.

VІ. Закріплення вивченого матеріалу

Виконання завдань 1,2,4 (стор. 38-39 робочого зошита);

VІІ. Підсумок уроку VІІІ. Домашнє завдання:

 1. Опрацювати текст підручника § 14 та відповісти на запитання 1-5 (для учнів м. Харкова) Для учнів інших населених пунктів завдання формулює вчитель.
 2. Виконати письмово завдання 3 на стор. 38 робочого зошита та завдання 1,2 на стор. 96 підручника.
 3. Творче завдання (за бажанням).
Завантажити: Фізична географія свого району (міста) (Харківщинознавство) (Розмір: 26.6 KB, Завантажень: 82)
Back to top button