8 клас. Харківщинознавство

Наш край у найдавніші часи (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Наш край у найдавніші часи Мета: формування загального уявлення про основні археологічні епохи та культури, визначення їх хронологічних меж; визначення особливостей археологічних епох; характеристика способу життя найдавнішого населення Харківщини; відпрацювання навичок застосування та пояснення історичних понять. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічні межі палеоліту, неоліту, енеоліту ...

читати все »

Практична робота (на місцевості). Ознайомлення з компонентами природи й природними комплексами своєї місцевості та складання їх характеристик (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Практична робота (на місцевості). Ознайомлення з компонентами природи й природними комплексами своєї місцевості та складання їх характеристик Мета: повторення та систематизація знань, отриманих протягом вивчення блоку «Природа рідного краю»; удосконалення практичних умінь спостереження    на місцевості, застосовування на практиці набутих знань; розвиток самостійності, логічного мислення Очікувані результати. Після цього уроку ...

читати все »

Фізична географія свого району (міста) (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Фізична географія свого району (міста) Мета: формування знань про географічне положення, природні умови та ресурси, сучасні ландшафти свого району (міста); визначення положення свого району (міста) в системі одиниць фізико-географічного районування; ознайомлення з екологічною ситуацією свого району (міста); розвиток умінь аналізу фізико – географічних карт. Очікувані результати. Після цього уроку ...

читати все »

Охорона природи (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Охорона природи Мета: поглиблення і систематизація знань про об’єкти природно- заповідного фонду й організацію моніторингу навколишнього середовища Харківської області; формування практичних навичок роботи з картою атласу «Охорона природи»; виховання екологічного світогляду учнів. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: назвати об’єкти природно-заповідного фонду Харківської області; пояснити зміст і організацію ...

читати все »

Геоекологічна ситуація (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Геоекологічна ситуація Мета: систематизація знань про основні забруднювачі навколишнього середовища; визначення впливу господарського комплексу Харківської області на стан навколишнього середовища та здоров’я населення; формування практичних навичок роботи з картами атласу; сприяння розумінню необхідності усунення негативних наслідків взаємодії людини і довкілля. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: охарактеризувати сучасну ...

читати все »

Фізико-географічне районування (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Фізико-географічне районування Мета: закріплення знань про систему одиниць фізико- географічного районування, уміння обґрунтовувати їх межі, практичних навичок роботи з відповідними тематичними картами; формування системи знань про географічне положення, межі та розміри, характерні риси природних комплексів і сучасних ландшафтів фізико-географічних країв Харківської області; удосконалення практичних умінь учнів характеризувати взаємозв’язки між ...

читати все »

Природно-територіальні комплекси (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Природно-територіальні комплекси Мета: поглиблення та систематизація знань про природні комплекси, чинники й компоненти, що їх формують у межах Харківської області; набуття практичних умінь визначати особливостей взаємодії компонентів природи в ПТК, аналізувати ландшафтну карту. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: називати чинники формування природно-територіальних комплексів; характеризувати особливості взаємодії компонентів ...

читати все »