8 клас. Харківщинознавство

Кліматичні умови та ресурси (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Кліматичні умови та ресурси Мета: визначити загальні особливості клімату області; сформувати і розширити знання про кліматотвірні чинники, загальні риси розподілу та річного ходу основних кліматичних показників; розвивати вміння спостерігати за погодою; удосконалювати навички роботи з кліматичною картою та кліматограмами. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: назвати основні   кліматотвірні   ...

читати все »

Мінерально-сировинні ресурси (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Мінерально-сировинні ресурси Мета: поглибити і систематизувати знання про корисні копалини Харківщини та їх класифікацію, закономірності їх поширення та основні родовища; сформувати розуміння різноманітності й багатства корисних копалин області; удосконалити вміння працювати із різноманітними джерелами інформації. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: наводити приклади та робити висновки про закономірності ...

читати все »

Тектонічна та геологічна будова (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Тектонічна та геологічна будова Мета: поглибити й систематизувати знання про внутрішню будову земної кори; поширення гірських порід різних періодів на території області; сформувати знання про тектонічну та геологічну будову Харківщини; удосконалити навички роботи із геологічною тектонічною картами,    стратиграфічною        колонкою  й розрізом. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: назвати ...

читати все »

Рельєф і геоморфологічна (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Рельєф і геоморфологічна будова Мета: систематизувати знання    про   генетичні     типи    і    форми рельєфу Харківщини; сформувати навички роботи з геоморфологічною картою; закріпити вміння виявляти закономірності в розміщенні форм і типів рельєфу; уміти показувати і характеризувати основні орографічні одиниці області. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: назвати і показати на ...

читати все »

Фізико-географічне положення Харківської області (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Фізико-географічне положення Харківської області Мета: визначити та проаналізувати географічне положення Харківської області; закріпити навички визначення географічного положення, географічних координат, відстаней за допомогою географічних карт. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: показати на карті кордони області, сусідні регіони; визначити координати крайніх точок та географічного центра області, поясний і місцевий ...

читати все »

Календарно-тематичне планування “Харківщинознавство” 8 клас

Харківщинознавство - Шкільне життя

Календарно-тематичне планування “Харківщинознавство” 8 клас Складено у відповідності до програми  спецкурсу «Харківщинознавство» для учнів 8 – 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Грінченко О. І., Губіна С. Л.) «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №4 ...

читати все »

Навчальний курс «Харківщинознавство» (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Навчальний курс «Харківщинознавство» Мета: § визначити зміст і спрямованість шкільного предмета «Харківщинознавство»; § визначити географічну й історичну складові курсу «Харківщинознавство»; § схарактеризувати основні джерела знань про рідний край, методи краєзнавчих досліджень; § познайомити з відомими вченими-краєзнавцями. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: § назвати основні джерела вивчення курсу ...

читати все »