8 клас. Харківщинознавство

Календарно-тематичне планування “Харківщинознавство” 8 клас

Харківщинознавство - Шкільне життя

Календарно-тематичне планування “Харківщинознавство” 8 клас Складено у відповідності до програми  спецкурсу «Харківщинознавство» для учнів 8 – 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Грінченко О. І., Губіна С. Л.) «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №4 ...

читати все »

Навчальний курс «Харківщинознавство» (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Навчальний курс «Харківщинознавство» Мета: § визначити зміст і спрямованість шкільного предмета «Харківщинознавство»; § визначити географічну й історичну складові курсу «Харківщинознавство»; § схарактеризувати основні джерела знань про рідний край, методи краєзнавчих досліджень; § познайомити з відомими вченими-краєзнавцями. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: § назвати основні джерела вивчення курсу ...

читати все »

Тема: Заснування міста Харкова (8 клас. Харківщинознавство)

Мета: формування знань про заснування та будівництво Харківської фортеці, версії про походження назви міста; удосконалення картографічних умінь через знаходження історичного центру м. Харкова на карті, поглиблення навичок застосування та пояснення історичних понять та назв; відпрацювання прийому опису, умінь аргументувати власну точку зору. Обладнання: підручник «Харківщинознавство 8-9 класи» 2011 рік, видавництво ...

читати все »

Тема: Заселення «Дикого поля». Заснування міст і свобод. (8 клас. Харківщинознавство)

Мета: називати хронологічну послідовність головних подій; показувати на географічній карті межі Дикого поля; пояснити із застосуванням нових понять і термінів походження назви краю «Слобожанщина»; навчати висловлювати власне судження про заселення Слобідської України та спосіб життя перших переселенців. Обладнання: підручник «Харківщинознавство 8-9 класи» 2011 рік, видавництво «Гімназія»; ілюстрації до теми (додаток); ...

читати все »

Тема: Екскурсія до краєзнавчого музею (8 клас. Харківщинознавство)

Мета: поглиблення знань учнів про історичні події на Харківщині у давні часи, розширення уявлень про різноманітність розвитку краю, формування навичок роботи з історичними джерелами, удосконалення вмінь використання комп’ютерних презентацій, підготовки повідомлень та доповідей. Обладнання: – Харківщинознавство: навчальний посібник для учнів 8-9- кл./О.І.Грінченко.-Х:Гімназія, 2011. -448 с.; – ілюстрації до теми (додаток); ...

читати все »

Тема: Духовна культура населення нашого краю (8 клас. Харківщинознавство)

Мета: формування уявлень про духовну культуру населення Слобідської України з найдавніших часів та її загальноукраїнський характер; розуміння важливості впливу природних умов на життя населення краю та його релігійні вірування; порівняння духовних уявлень та релігійних вірувань носіїв землеробських та скотарських культур. Обладнання: – Харківщинознавство: навчальний посібник для учнів 8-9- кл./О.І.Грінченко.-Х:Гімназія, 2011. ...

читати все »

Тема: Наш край в період Середньовіччя (8 клас. Харківщинознавство)

Мета: формування загального уявлення про роменську та салтівську археологічні культури на території Харківської області, їх особливості, поглиблення знань про причини й методи об’єднання слов’ян в єдину державу; оновлення знань щодо внутрішньої та зовнішньої політики київських князів, формування картографічних умінь через знаходження на карті місць розселення роменської та салтівської культури, удосконалення ...

читати все »