Усі уроки Харківщинознавства

Екскурсія до краєзнавчого музею та виконання творчої роботи: «Мій край у далекому минулому» (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Екскурсія до краєзнавчого музею та виконання творчої роботи: «Мій край у далекому минулому» Мета: поглиблення знань учнів про історичні події на Харківщині у давні часи, розширення уявлень про різноманітність розвитку краю, формування навичок роботи з історичними джерелами, удосконалення вмінь використання комп’ютерних презентацій, підготовки повідомлень та доповідей. Очікувані результати. Після ...

читати все »

Духовна культура населення нашого краю з давніх часів (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Духовна культура населення нашого краю з  давніх часів Мета: формування уявлень про духовну культуру населення Слобідської України з найдавніших часів та її загальноукраїнський характер; розуміння важливості впливу природних умов на життя населення краю та його релігійні вірування; порівняння духовних уявлень та релігійних вірувань носіїв землеробських та скотарських культур. Очікувані ...

читати все »

Наш край у період Середньовіччя (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема: Наш край у період Середньовіччя Мета: формування загального уявлення про роменську та салтівську археологічні культури на території Харківської області, їх особливості, поглиблення знань про причини й методи об’єднання слов’ян в єдину державу; оновлення знань щодо внутрішньої та зовнішньої політики київських князів, формування картографічних умінь через знаходження на карті місць ...

читати все »

Наш край у найдавніші часи (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Наш край у найдавніші часи Мета: формування загального уявлення про основні археологічні епохи та культури, визначення їх хронологічних меж; визначення особливостей археологічних епох; характеристика способу життя найдавнішого населення Харківщини; відпрацювання навичок застосування та пояснення історичних понять. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічні межі палеоліту, неоліту, енеоліту ...

читати все »

Практична робота (на місцевості). Ознайомлення з компонентами природи й природними комплексами своєї місцевості та складання їх характеристик (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Практична робота (на місцевості). Ознайомлення з компонентами природи й природними комплексами своєї місцевості та складання їх характеристик Мета: повторення та систематизація знань, отриманих протягом вивчення блоку «Природа рідного краю»; удосконалення практичних умінь спостереження    на місцевості, застосовування на практиці набутих знань; розвиток самостійності, логічного мислення Очікувані результати. Після цього уроку ...

читати все »

Фізична географія свого району (міста) (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Фізична географія свого району (міста) Мета: формування знань про географічне положення, природні умови та ресурси, сучасні ландшафти свого району (міста); визначення положення свого району (міста) в системі одиниць фізико-географічного районування; ознайомлення з екологічною ситуацією свого району (міста); розвиток умінь аналізу фізико – географічних карт. Очікувані результати. Після цього уроку ...

читати все »

Охорона природи (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Охорона природи Мета: поглиблення і систематизація знань про об’єкти природно- заповідного фонду й організацію моніторингу навколишнього середовища Харківської області; формування практичних навичок роботи з картою атласу «Охорона природи»; виховання екологічного світогляду учнів. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: назвати об’єкти природно-заповідного фонду Харківської області; пояснити зміст і організацію ...

читати все »