Усі уроки Харківщинознавства

Охорона природи (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Охорона природи Мета: поглиблення і систематизація знань про об’єкти природно- заповідного фонду й організацію моніторингу навколишнього середовища Харківської області; формування практичних навичок роботи з картою атласу «Охорона природи»; виховання екологічного світогляду учнів. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: назвати об’єкти природно-заповідного фонду Харківської області; пояснити зміст і організацію ...

читати все »

Геоекологічна ситуація (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Геоекологічна ситуація Мета: систематизація знань про основні забруднювачі навколишнього середовища; визначення впливу господарського комплексу Харківської області на стан навколишнього середовища та здоров’я населення; формування практичних навичок роботи з картами атласу; сприяння розумінню необхідності усунення негативних наслідків взаємодії людини і довкілля. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: охарактеризувати сучасну ...

читати все »

Фізико-географічне районування (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Фізико-географічне районування Мета: закріплення знань про систему одиниць фізико- географічного районування, уміння обґрунтовувати їх межі, практичних навичок роботи з відповідними тематичними картами; формування системи знань про географічне положення, межі та розміри, характерні риси природних комплексів і сучасних ландшафтів фізико-географічних країв Харківської області; удосконалення практичних умінь учнів характеризувати взаємозв’язки між ...

читати все »

Природно-територіальні комплекси (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Природно-територіальні комплекси Мета: поглиблення та систематизація знань про природні комплекси, чинники й компоненти, що їх формують у межах Харківської області; набуття практичних умінь визначати особливостей взаємодії компонентів природи в ПТК, аналізувати ландшафтну карту. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: називати чинники формування природно-територіальних комплексів; характеризувати особливості взаємодії компонентів ...

читати все »

Тваринний світ (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Тваринний світ Мета. ознайомити з особливостями розповсюдження різних видів тварин по території області та впливом на них господарської діяльності людини; розширити і        поглибити  знання        про   закономірності розміщення різних видів тварин; сформувати розуміння  різноманітності  видового    складу тваринного світу рідного краю; ознайомити з тваринами, що занесені до Червоної книги України. Очікувані ...

читати все »

Рельєф і геоморфологічна будова. Тектонічна та геологічна будова (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Автор: Вистороп Тетяна Василівна Навчальний заклад: Комунальний заклад “Першотравнева загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради Харківської області” Тема. Рельєф і геоморфологічна будова. Тектонічна та геологічна будова. Мета: систематизувати знання про генетичні типи і форми рельєфу Харківщини, внутрішню будову земної кори; сформувати навички роботи з геоморфологічною картою, знання про тектонічну та геологічну ...

читати все »

Рослинний покрив Харківської області (Харківщинознавство)

Харківщинознавство - Шкільне життя

Тема. Рослинний покрив Харківської області Мета: ознайомити з основними рослинними комплексами території області та впливом на них господарської діяльності людини; розширити і поглибити знання про закономірності розміщення рослинного покриву; сформувати розуміння різноманітності видового складу рослинності області; ознайомити з рослинами, що занесені до Червоної книги України та рослинними угрупованнями, занесеними до ...

читати все »