Конспекти уроків зарубіжної літератури 10 класУсі уроки зарубіжної літературиФайли

Ф. М. Достоєвський. Творчість Ф. М. Достоєвського (10 клас. Зарубіжна література)

Ф. М. Достоєвський. Творчість Ф. М. Достоєвського як одна з вершин російської та всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх утілення в художніх творах.

Мета: формування предметних компетентностей: ознайомити з основними віхами життя й творчості Ф. М. Достоєвського, його світоглядними позиціями та морально-етичними переконаннями, зацікавити творами письменника; розвивати вміння сприймати інформацію на слух, лаконічно висловлювати власні думки з приводу почутого, навички роботи з книгою; прищеплювати гуманізм, цілеспрямованість, почуття справедливості; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та подавати її; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до біографії, виставка творів, роздавальний матеріал.

Окрема людина — це стислий етюд всього людства.
С. Цвейг

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

 • Назвіть особливості реалізму.
 • Якими характеристиками наділені герої реалістичних творів?
 • Назвіть відомих письменників-реалістів.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

 1. Слово вчителя
 2. Дослідницька робота (у групах)
 • Опрацювати матеріал підручника за поданою темою, зробити презентацію для однокласників.

1-ша група. Про предків, родину, батьків Ф. Достоєвського, його навчання, початок літературної діяльності.

2-га група. Про полеміку між слов’янофілами і західниками.

3-тя група. Про гурток Михайла Петрашевського, про погляди та діяльність петрашківців.

4-та група. Про слідство у справі Достоєвського, громадську страту, ув’язнення; подальше життя та особливості творчості.

 1. Словникова робота

Естетика — 1) це філософська наука про найбільш загальні принципи та засади чуттєво-духовної взаємодії людини з навколишнім світом, які забезпечують гармонійність цієї взаємодії та можливість закріплення світовідчуття в художніх моделях та уявленнях про довершене;

2) це система законів, категорій, загальних понять, яка у світлі певної суспільної практики відображає сутнісні естетичні якості реальності й процесу її опанування за законами краси, особливості соціального буття та функціонування мистецтва, сприйняття й розуміння продуктів художньої діяльності;

3) цілісна система ідей, яка теоретично осягає ціннісну свідомість людини, її творчу діяльність.

 1. Колективна робота з карткою «Естетика Ф. Достоєвського»
 2. … Що може бути фантастичніше і несподіваніше за дійсність? Ніколи романістові не уявити таких можливостей, як ті, які дійсність пропонує нам щодня у вигляді звичайних речей. Дійсність понад усе!
 3. Людина є таємницею, її потрібно розгадати… і я займаюся цією таємницею, тому що хочу бути людиною.
 4. … А художня сила і полягає в правді і в яскравому зображенні її.
 5. Чим сильніший художник, тим точніше і глибше висловить він свою думку, свій погляд на суспільне явище і тим більше допоможе суспільній свідомості. Зрозуміло, тут найважливіше те, як сам художник здатний дивитися, з чого формується його власний погляд, чи гуманіст він, чи прозорливий, чи громадянин, нарешті, чи є він справжнім художником.
 6. Письменники у своїх романах і повістях здебільшого намагаються брати типи суспільства і представляти їх образно і художньо.
 7. Прекрасне є ідеалом.
 8. Красою буде врятовано світ.
 9. Соціальна дійсність сповнена зла, тому зображення її полягає у відтворенні трагічності світу.
 10. Життя наповнене комізмом і тільки у внутрішньому змісті і є велич.
 11. Художність для письменника є здатність писати гарно.

Висновки

Гуманізм — сутність усієї творчості Ф. М. Достоєвського — естетична культура художньої творчості Ф. Достоєвського:

 1. Відображення дійсності, вивчення її, знання життя — основи суспільно значущої художньої творчості.
 2. «Етнографізація» мистецтва (вивчення мовних зворотів, типових та етнічних, соціальних, професійних груп, звичаїв, особливостей поведінки).
 3. Вивчення людини в психологічних проявах (емпіричне спостереження).
 4. Слово вчителя

— Літературознавці відзначають, що впродовж творчого шляху світогляд Достоєвського змінювався, і це позначилося на його творах. У ранньому періоді (1840-ві рр.) він відчував вплив романтизму й сентименталізму, перейшов від традицій натуральної школи до поглибленого психологізму. Другий період (1850-1860-ті рр.) — перехідний (шіллерівський) — розчарування в ідеях соціалістичної утопії, прихід до антигероя, героя-бунтаря. Третій період (останні 15 років) — це розквіт творчості, коли письменник відмовився від крайніх, відверто революційних форм боротьби, утвердився у своїх релігійно-моральних переконаннях.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Асоціативний диктант

 • Запишіть риси характеру, які, на ваш погляд, притаманні Ф. Достоєвському: талановитість, гуманізм, пасивність, різкість, релігійність, висока моральність, працелюбство, непрактичність, марнотратство, патріотизм.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Читати роман «Злочин і кара» (І-ІІІ частини).

 

Завантажити: Ф. М. Достоєвський. Творчість Ф. М. Достоєвського (10 клас. Зарубіжна література) (Розмір: 22.1 KB, Завантажень: 35)
Back to top button