Методичні рекомендації, календарне плануванняУсі уроки початкова школаФайли

Дидактичні основи формування медіаграмотності в учнів початкової школи. Навчально-методичний посібник

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: дидактичні основи формування медіаграмотності в учнів початкової школи» для педагог. працівників / Олена Антонова — Київ : Генеза, 2020. — 96 с.

Медіаграмотність визнана однією з ключових навичок XXI століття. «Навички з медіакомпетентності унеможливлюють сприйняття медіатекстів поза суспільним і політичним контекстом» .

Запровадження інформаційних і комунікаційних технологій створило для громадян низку проблем щодо сприйняття, переосмислення та усвідомлення задокументованих або публічно оголошених відомостей про соціально-політичні, економічні, духовно-культурні й інші події та явища, що відбуваються в нашому суспільстві, державі, у навколишньому середовищі, на міжнародній арені. Особливої гостроти набуває питання щодо вмінь і навичок грамотно й критично сприймати, інтерпретувати й аналізувати багатоманітні інформаційні повідомлення. Бурхливий розвиток електронних технологій, широке впровадження інтерактивних систем комунікації, мультимедійних навчальних програм спричиняє відчутні трансформації у вихованні, культурі, як позитивні, так і негативні. Особливо це стосується юного покоління, яке з перших хвилин свого свідомого життя опиняється в епіцентрі медіаполя, і не враховувати такі виклики сучасності було б великою хибою. Сьогодні вкрай важливо підготувати громадян, особливо школярів, до сприйняття різнопланової інформації, навчити їх розуміти, усвідомлювати наслідки її впливу на психіку, допомогти опанувати нові способи спілкування на основі невербальних форм комунікації за допомогою технічних засобів. Кожен член нашого суспільства має оволодіти механізмом критичного осмислення й корегування інформації, уміннями інтерпретувати, аналізувати та оцінювати інформаційні матеріали, розуміти їхню суть, адресну спрямованість, мету, викривати приховане значення та спроби маніпуляції. Держава, суспільство мають організувати специфічну просвіту населення, особливо молоді, стосовно проблем сприйняття медіаматеріалів, тобто створити такі умови, за яких кожна людина стане медіаграмотною з відповідним рівнем медіаосвіти. 21 квітня 2017 року Президія Національної академії педагогічних наук України схвалила нову редакцію Концепції впровадження медіаосвіти в Україні (далі Концепція), у якій зазначено основні засади розвитку й впровадження медіаосвіти в освітній процес, зокрема в освітній процес і позакласну роботу початкової школи.

Завантажити із сайту видавництва

Back to top button