Конспекти уроків біології 9 класУсі уроки біологіїФайли

Ділення клітин: клітинний цикл, мітоз та мейоз (9 клас. Біологія)

Тема: Ділення клітин: клітинний цикл, мітоз та мейоз.

Мета: розглянути особливості клітинного циклу; проаналізувати та порівняти процеси мітозу та мейозу; порівняти процеси, які відбуваються на різних етапах життя клітини; розвивати вміння висловлювати свої думки, аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки; формувати в учнів свідомого і відповідального ставлення до навколишніх.

Державні вимоги щодо рівня

загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень/учениця:

називає:

– типи  генів;

– етапи реалізації спадкової інформації;

– основні шляхи регуляції реалізації спадкової інформації;

– фази мітозу і мейозу;

– періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів;

наводить приклади:

– застосування принципу компліментарності нуклеотидів;

формулює  означення понять:

– ген, геном, генетичний код, транскрипція, трансляція, реплікація;

характеризує:

– процес транскрипції;

– генетичний код та його значення в біосинтезі білків;

– процес біосинтезу білка;

– процес реплікації ДНК;

– хімічний склад, будову і функції хромосом;

– процеси мітозу та мейозу в еукаріотів;

– етапи клітинного циклу;

– етапи онтогенезу у рослин і тварин;

порівнює:

– процеси транскрипції і реплікації;

– процеси мітозу і мейозу;

робить висновок:

– про визначну роль спадкового апарату клітини в її життєдіяльності та визначенні її властивостей.

Обладнання і матеріали: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Будова  мембрани», «Мітоз», «Мейоз», мікроскоп, мікропрепарат  «Каріокінез в клітинах корінця цибулі».

Базові поняття і терміни: Клітинний цикл, мітоз, мейоз, поділ клітини, інтерфаза, профаза, метафаза, анафаза, телофаза, веретено поділу.

Тип уроку: засвоєння нових знань.                        

Завантажити: Ділення клітин: клітинний цикл, мітоз та мейоз (9 клас. Біологія) (Розмір: 55.4 KB, Завантажень: 98)
Back to top button