ГоловнеОсвіта і право

Чи обов’язково проводити виховні години, а також вести плани чи конспекти таких годин

Питаннями виховної роботи учнів конкретного класу опікується класний керівник, це визначається Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.

Чи потрібно складати план? 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 25.06.2018 № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти», плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об’єднань, гуртків, спортивних секцій, поурочні плани, що складались на основі календарно-тематичних, стали необов’язковими.

Ці документи  можуть створюватись лише за рішенням педагогічної ради закладу освіти та мати довільну форму й структуру.

Крім того, план виховної роботи не належить до переліку документів, що підлягають затвердженню або реєстрації у закладі загальної середньої освіти.

Виховний процес

Передбачається, що виховання учнів також здійснюється не тільки через проведення окремих виховних годин, а й у процесі навчання як наскрізне.

Таке виховання проводиться через:

– внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів (досягнення цілей різних змістових ліній через навчальні предмети. Серед них — відпрацювання учнями конкретних здоров’язбережувальних навичок і умінь, належних поведінкових дій, їх мотивацію на здоровий і безпечний спосіб життя, розв’язання конкретних навчальних і життєвих ситуацій; виховання усвідомлення цінності власної держави, демократичних свобод, соціальної активності та відповідальності тощо);

– взаємодію учителя з учнем на партнерських засадах як на уроках, так і в позаурочний час (активне включення дітей в організацію навчального дня, партнерство між учителем, учнем та батьками);

– використання вчителем демократичного стилю спілкування з учнями;

– створення умов для творчої самореалізації кожної особистості (навички командної та проектної роботи, де учитель здійснює управлінську функцію і спонукає до пошукової роботи).

Крім того, для учителів та батьків на сайті МОН доступний розділ «Виховна робота та захист прав дитини». Він містить програми позакласної роботи з учнями різних вікових груп, посилання на корисні ресурси та навчальні матеріали з особистісної безпеки, базові знання про безпеку в Інтернеті тощо.

Чи обов’язково вести конспект?

Ведення конспекту не є обов’язковим, однак якщо він сприяє організації заходу – учитель може його складати. Також для проведення виховної години вчитель може використовувати додаткові матеріали.