Конспекти уроків історії України 9 клас

Тема: Виразники української національної ідеї в другій половині XIX століття (9 клас. Історія України)

Мета: охарактеризувати особливості суспільно-політичного та національно-визвольного рухів в Україні в другій половині ХІХ ст; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, виділяти головне і другорядне, робити висновки та узагальнення, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами; виховувати в учнів патріотичні почуття. Обладнання: підручник «Історія України. 9 клас» О.К. Струкевич, 2009 ...

читати все »

Тема: Наслідки перебування українських земель у складі Австро – Угорської та Російської імперії (9 клас. Історія України)

Мета: ознайомити учнів з наслідками перебування українських земель під владою Російської та Австро- Угорської імперії; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, виділяти головне і другорядне, робити висновки та узагальнення, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами; виховувати в учнів патріотичні почуття. Обладнання: підручник «Історія України. 9 клас» О.К. Струкевич, ...

читати все »

Тема: Україна в геополітичних планах Німеччини, Росії та Австро – Угорщини (9 клас. Історія України)

Мета: пояснити міжнародну політику відносно українських земель, наслідки перебування України у складі Австро-Угорської та Російської. Навчитися критично і творчо мислити; покращити навички самостійної роботи на уроці; розвивати пізнавальний інтерес; підвищення ефективності роботи на уроці історії. Обладнання: підручник «Історія України. 9 клас» О.К. Струкевич, 2009 рік, видавництво «Грамота»; ілюстрації до теми ...

читати все »

Тема: Узагальнення з теми «Модернізація українського суспільства в середині – у другій половині ХІХ століття » (9 клас. Історія України)

Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. Обладнання: картки з тестовими завданнями. Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

читати все »

Тема: Модернізація повсякденного життя в Україні (9 клас. Історія України)

Мета: з’ясувати, як модернізаційні процеси, що відбувалися в Російській імперії, вплинули на соціальні процеси, що відбувалися в суспільстві; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки та узагальнення, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, складати зв’язну розповідь, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами; сприяти правовому вихованню учнів. Обладнання: підручник «Історія України» ...

читати все »

Тема: Демократичні реформи 60-70 –х років XIX століття (9 клас. Історія України)

Мета: визначити, в чому полягала необхідність проведення реформ адміністративно-політичного управління в Російській імперії, а також з’ясувати суть та значення проведених перетворень; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, з’ясовувати суть історичних подій та явищ, робити висновки, розвивати навички самостійної роботи з джерелами інформації; сприяти правовому вихованню учнів. Обладнання: підручник «Історія ...

читати все »

Тема: Розвиток української промисловості (9 клас. Історія України)

Мета: охарактеризувати економічне становище українських земель у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. у пореформений період; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки під час аналізу історичних подій, працювати з історичними джерелами, зіставляти різні погляди на одну проблему й висловлювати свою точку зору, аналізувати матеріал, робити висновки; сприяти ...

читати все »