Конспекти уроків історії України 9 клас

Тема: Суспільно – політичний рух у 50-60 роках XIX століття на західноукраїнських землях. (9 клас. Історія України)

Мета: формувати в учнів уявлення про стан національно-визвольного руху на західноукраїнських землях після революції 1848–1849 рр., а також охарактеризувати процес формування двох течій українського визвольного руху: «москвофіли» і «народовці» та створення культурно-освітнього товариства «Просвіта» й літературного імені Т. Шевченка; розвивати в учнів уміння самостійно аналізувати історичні джерела, робити порівняльну характеристику ...

читати все »

Тема: Початок громадівського руху в Наддніпрянщині. (9 клас. Історія України)

Мета: охарактеризувати особливості суспільно-політичного та національно-визвольного рухів у Наддніпрянській Україні в середині ХІХ ст; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, виділяти головне і другорядне, робити висновки та узагальнення, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами; на прикладах діяльності громадівських організацій виховувати в учнів патріотичні почуття. Обладнання: підручник «Історія України. ...

читати все »

Тема: Виразники української національної ідеї в другій половині XIX століття (9 клас. Історія України)

Мета: охарактеризувати особливості суспільно-політичного та національно-визвольного рухів в Україні в другій половині ХІХ ст; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, виділяти головне і другорядне, робити висновки та узагальнення, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами; виховувати в учнів патріотичні почуття. Обладнання: підручник «Історія України. 9 клас» О.К. Струкевич, 2009 ...

читати все »

Тема: Наслідки перебування українських земель у складі Австро – Угорської та Російської імперії (9 клас. Історія України)

Мета: ознайомити учнів з наслідками перебування українських земель під владою Російської та Австро- Угорської імперії; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, виділяти головне і другорядне, робити висновки та узагальнення, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами; виховувати в учнів патріотичні почуття. Обладнання: підручник «Історія України. 9 клас» О.К. Струкевич, ...

читати все »

Тема: Україна в геополітичних планах Німеччини, Росії та Австро – Угорщини (9 клас. Історія України)

Мета: пояснити міжнародну політику відносно українських земель, наслідки перебування України у складі Австро-Угорської та Російської. Навчитися критично і творчо мислити; покращити навички самостійної роботи на уроці; розвивати пізнавальний інтерес; підвищення ефективності роботи на уроці історії. Обладнання: підручник «Історія України. 9 клас» О.К. Струкевич, 2009 рік, видавництво «Грамота»; ілюстрації до теми ...

читати все »

Тема: Узагальнення з теми «Модернізація українського суспільства в середині – у другій половині ХІХ століття » (9 клас. Історія України)

Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. Обладнання: картки з тестовими завданнями. Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

читати все »

Тема: Модернізація повсякденного життя в Україні (9 клас. Історія України)

Мета: з’ясувати, як модернізаційні процеси, що відбувалися в Російській імперії, вплинули на соціальні процеси, що відбувалися в суспільстві; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки та узагальнення, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, складати зв’язну розповідь, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами; сприяти правовому вихованню учнів. Обладнання: підручник «Історія України» ...

читати все »