Виховні години 1- 4 клас

Режим дня. Суворий і мудрий порадник (1-4 класи. Виховна година)

Виховна година - Шкільне життя

Режим дня. Суворий і мудрий порадник (1-4 класи. Виховна година) Мета: пригадати поняття «режим дня», основнi режимнi моменти; переконати учнiв у необхiдностi дотримання режиму дня; розвивати санiтарно-гiгiєнiчнi навички: вмиватися, загартовуватися, дотримуватися чистоти тiла. Обладнання: сюжетнi малюнки, що вiдображають основнi режимнi моменти.

читати все »

Слова вітання та прощання (1-4 класи. Виховна година)

Виховна година-Шкільне життя

Слова вітання та прощання (1-4 класи. Виховна година) Мета: ознайомити учнiв зi словами привiтання i прощання; на основi практичних дiй вчитися звертатися до людей, висловлювати слова вдячностi; збагачувати словниковий запас; розвивати мовлення учнiв; виховувати почуття поваги, ввiчливостi. Обладнання:  прислiв’я, сюжетнi малюнки, книга В. Сухомлинського «Гаряча квiтка». Хiд уроку І. Органiзація ...

читати все »

Виховна година «Ти і твої рідні»

Виховна година-Шкільне життя

Виховна година «Ти і твої рідні» Мета: ознайомити з принципами взаємовiдносин людей у сiм’ї, вчити поважати своїх рiдних; виховувати iнтерес до традицiй українського народу, традицiй сiм’ї та правила культурної поведiнки в сiм’ї. Обладнання: картки з ситуативними завданнями, тести, пам’ятка «Правила взаємодiй в сiм’ї». Хід години спілкування  І. Організація класу ІІ. ...

читати все »

Виховна година «Чесність і правдивість»

Виховна година - Шкільне життя

Виховна година «Чесність і правдивість» Мета: розширити змiст понять чеснiсть i правдивiсть; навчити розпiзнавати цi моральнi явища; формувати вмiння оцiнювати власнi вчинки та вчинки товаришiв; виховувати чеснiсть та правдивiсть. Обладнання: таблицi, вiршi та оповiдання за темою. Хід години спілкування  І. Органiзація класу II.Основна частина уроку Розiгрування моральної ситуацiї «Розбите вікно» ...

читати все »

Шануй людей – і тебе шануватимуть (1-2 класи. Виховна година)

Виховна година - Шкільне життя

Шануй людей – і тебе шануватимуть  Мета: розкрити змiст поняття «вихованість»; вчити культури спiлкування в рiзних життєвих ситуацiях; аналiзувати свої вчинки, давати самооцiнку; виховувати бажання розвивати свої достоїнства i позбутись недолiкiв. Обладнання: матерiал для дидактичної гри «Пiзнайте самих себе»; прислiв’я;; таблиця «Позитивнi та негативнi якостi».

читати все »

Як скласти план виховної роботи?

Виховний план-Шкільне життя

Багаторічний досвід роботи класних керівників як підсумок може запропонувати різні структури планів. Ми зупинимося на одному з варіантів, який включає всі напрямки роботи класного керівника з учнями. Орієнтовна структура плану виховної роботи І. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний  рік. ІІ. Основні завдання виховної роботи. ІІІ.  Психолого-педагогічна  характеристика   класу. ІV. ...

читати все »

З чого слід розпочати роботу класному керівникові?

Учитель, вчитель - Шкільне життя

Класне керівництво — основна форма організації виховного процесу в загальноосвітніх закладах. Якщо звернутися до «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 р. № 434), ми можемо знайти таке визначення: «Класний керівник — це педагогічний працівник, який ...

читати все »