Конспекти уроків біології 9 класУсі уроки біологіїФайли

Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів (9 клас. Біологія)

Тема: Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів

Мета: розглянути основні закономірності функціонування генів у про- й еукаріотів, провести їх порівняльний аналіз; розвивати вміння порівнювати явища і процеси; виховувати бережливе ставлення до всіх живих організмів.

Державні вимоги щодо рівня  загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень/учениця:

називає:

– типи  генів;

– етапи реалізації спадкової інформації;

– основні шляхи регуляції реалізації спадкової інформації;

– фази мітозу і мейозу;

– періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів;

наводить приклади:

– застосування принципу компліментарності нуклеотидів;

формулює  означення понять:

– ген, геном, генетичний код, транскрипція, трансляція, реплікація;

характеризує:

– процес транскрипції;

– генетичний код та його значення в біосинтезі білків;

– процес біосинтезу білка;

– процес реплікації ДНК;

– хімічний склад, будову і функції хромосом;

– процеси мітозу та мейозу в еукаріотів;

– етапи клітинного циклу;

– етапи онтогенезу у рослин і тварин;

порівнює:

– процеси транскрипції і реплікації;

– процеси мітозу і мейозу;

робить висновок:

– про визначну роль спадкового апарату клітини в її життєдіяльності та визначенні її властивостей.

Обладнання і матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням особливостей будови генів про- та еукаріотів, схеми або малюнки про- та еукаріотичних клітин.

Базові поняття і терміни:  прокаріотичні організми, еуукаріотичні організми, структура гена, оперон, екзони, нітрони, хромосоми.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Завантажити: Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів (9 клас. Біологія) (Розмір: 24.6 KB, Завантажень: 607)
Back to top button