Конспекти уроків біології 9 класУсі уроки біологіїФайли

Біосфера як цілісна система (9 клас. Біологія)

Тема: Біосфера як цілісна система

Мета: ознайомити учнів із поняттям «біосфера», загальною характеристикою біосфери; розвивати в учнів логічне і критичне мислення, пам’ять, навички самоосвіти; формувати навички пошукової роботи з текстом, уміння узагальнювати інформацію і робити висновки; виховувати почуття цінності життя кожного живого організму, екологічну свідомість.

Державні вимоги щодо рівня  загальноосвітньої підготовки учнів:

 Учень/учениця:
називає:

– екологічні фактори;

наводить приклади:

– угруповань, екосистем;

– пристосованості організмів до умов середовища;

– ланцюгів живлення;

характеризує:

– структуру і функціонування екосистем;

– взаємодію організмів в екосистемах;

– ланцюги живлення;

– правило екологічної піраміди;

– біосферу та її функціональні компоненти;

пояснює:

– зв’язки між організмами в екосистемі;

– роль продуцентів, консументів, редуцентів у штучних і природних екосистемах;

– значення колообігу речовин у збереженні екосистем;

– роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері;

порівнює:

– природні та штучні екосистеми;

застосовує знання:

– про особливості функціонування популяцій, екосистем, біосфери для обґрунтування заходів їх збереження, прогнозування наслідків впливу людини на екосистеми, визначення правил своєї поведінки в сучасних умовах оточуючого середовища;

робить висновок:

– про цілісність і саморегуляцію живих систем;

–  про значення природних угруповань для збереження рівноваги у біосфері.

Обладнання і матеріали: таблиці: „Оболонки планети Земля”,  „Межі біосфери”

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Завантажити: Біосфера як цілісна система (9 клас. Біологія) (Розмір: 487.1 KB, Завантажень: 399)
Back to top button