Конспекти уроків хімії 11 класУсі уроки хіміїФайли

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.Хімічні властивості бензену (11 клас. Хімія)

Тема. Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.Хімічні властивості бензену.

Мета:

  • ознайомити учнів з бензеном як предсавником нового гомологічного ряду – аренів, особливостями утворення нового виду зв’язку – ароматичного, формувати уявлення про взаємний вплив атомів в молекулі бензену, ознайомити з фізичними та хімічними властивостями;
  • розвивати уміння і навички складати структурні формули на прикладі гомологів бензену, розширити знання про систематичну номенклатуру ароматичного ряду;
  • виховувати творчу, допитливу особистість.

Обладнання та реактиви: підручник, картки-завдання, моделі молекул,

Базові поняття та терміни: вуглеводні, арени, загальна формула, ізомерія, ароматичний зв’язок, гомологічний ряд.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Наскрізні змістовні лінії:

Громадянська відповідальність.

Навчатися працювати в команді, відповідально ставитись до завдань, визначених колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи. У позаурочний час дбати про чистоту навколишнього середовища свого регіону, брати посильну участь у реалізації соціально значущих навчальних проектів.

Здоров’я і безпека.

Дотримання правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами у лабораторії, побуті й довкіллі; усвідомлення залежності здоров’я від чистоти води, повітря, складу харчових продуктів; дотримання здорового способу життя.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

Забезпечення збереження довкілля під час одержання, зберігання, транспортування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних

Підприємливість і фінансова грамотність

Одержання алканів, етену, етину, бензену, їх застосування.

Компетентності:предметна компетентність, ключова компетентність: інформаційно-цифрова, спілкування державною мовою, екологічна грамотність і здорове життя, обізнаність та самовираження у сфері культури, математична компетентність

Завантажити: Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.Хімічні властивості бензену (11 клас. Хімія) (Розмір: 459.9 KB, Завантажень: 562)