Конспекти уроків фізики 9 класУсі уроки фізикиФайли

Прямолінійний рівноприскорений рух. Розв’язування задач (9 клас. Фізика)

Автор: Стецюк Світлана Андріївна

Навчальний заклад: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт Рудниця

Урок на тему «Прямолінійний рівноприскорений рух. Розв’язування задач»

Мета уроку: пригадати поняття рівноприскореного прямолінійного руху, переміщення під час рівноприскореного руху , його характеристик прискорення та швидкості. Навчити учнів розв’язувати основну задачу механіки для рівноприскореного прямолінійного руху. Сприяти формуванню навиків усвідомленого розв’язування задач. Розвивати вміння творчо мислити, аналізувати, робити висновки.

Обладнання: підручник «Фізика9клас» за редакцією В.Г. Баряхтара, С.О. Довгого, збірник задач «Фізика 9 клас» (рівень стандарту) І.М.Гельфгат,    І.Ю. Ненашев.

Тип уроку: формування компетентностей

Ключові компетентності:спілкування державною мовою (спілкуватися, грамотно та усвідомлено користуватися сучасною науковою мовою, уміти доречно та коректно використовувати фізичні терміни, поняття; в усній та письмовій формах, чітко, однозначно стисло та грамотно формулювати думки, аргументи, результати, висновки тощо; переконливо доводити власну точку зору); математична (вільно використовувати математичний апарат як мову фізичної науки; уміти сприймати та відтворювати фізичну інформацію щодо опису явищ, процесів і законів природи у формі математичних рівнянь, співвідношень та інших, включаючи графічні, залежностей);інформаційно-цифрова (працювати з інформацією: аналізувати, відбирати потрібну, оцінювати, узагальнювати, створювати нову інформацію тощо); уміння вчитися(визначати мету, планувати навчальну діяльність, створювати необхідні умови для самостійного додаткового вивчення фізики); ініціативність і підприємливість (вести діалог, узагальнювати інформацію,)соціальна і громадянська (аргументовано дискутувати, відстоювати власну та сприймати чужу думку; поважати думки і погляди опонентів);

Back to top button