Конспекти уроків хімії 11 класУсі уроки хіміїФайли

Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Залізо як проста речовина (11 клас. Хімія)

Автор: Гавриленко Наталія Михайлівна

Навчальний заклад: Київський професійний ліцей транспорту

Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Залізо як проста речовина

Мета:

Навчальна:

– забезпечити в ході уроку закріплення знань про структуру ПСХЕ, ПЗ,    відповідно характеристики елементу по положенню в ПС;

– продовжити формування вмінь встановлювати причинно – наслідкові зв’язки між будовою і властивостями елементів, простих речовин.

– спираючись на знання залежності властивостей металів від будови їх атомів, передбачити характерні хімічні властивості Феруму

– з’ясувати фізичні властивості азоту;  добування заліза Алютермією;

– ознайомити учнів із застосуванням заліза та їх сполук в побуті та виробництві, значенням їх у життєдіяльності людини;

– розширити знання про реакції сполучення на прикладі взаємодії заліза з простими речовинами.

Виховна:

  • розвиток пізнавального інтересу,
  • комунікативних якостей,
  • упевненості в своїх силах,
  • наполегливості,
  • уміння діяти самостійно,
  • виховання культури розумової праці;

Розвиваюча:

–  продовжувати розвивати вміння та навички:
1) характеризувати хімічний елемент за положенням у періодичній системі Д.І. Менделєєва;
2) розрізняти
• прості та складні речовини, метали та неметали;
• оксиди серед інших сполук та вказувати їх назви;
• реакції сполучення серед інших типів хімічних реакцій;
3) складати
• опорні схеми;
• опорний конспект за схемою опорного конспекту;
• формули бінарних сполук за валентністю;
4) розставляти коефіцієнти в хімічних реакціях;
5) працювати з додатковою літературою, узагальнювати, вибирати головне, робити висновки.

Back to top button