Конспекти уроків української мови 3 класУсі уроки початкова школаФайли

Інтерактивна методика “Крокування картиною”. Складання опису картини І. Левітана “Золота осінь” (3 клас. Українська мова)

Автор: Шевченко Надія Анатоліївна

Навчальний заклад: Черкаська спеціалізована школа I-III ступенів №3

Застосування інтерактивної методики «Крокування картиною» на уроках розвитку зв’язного мовлення  в початкових класах

Одне з найголовніших завдань школи, зокрема. її початкової ланки – навчити школярів змістовно, граматично правильно і стилістично вправно висловлювати думки в усній та писемній формах.

Як зазначено у Державному стандарті початкової освіти, „мета і завдання цього навчального предмета (української мови) у початковій школі полягає не лише в опануванні грамоти (початкових умінь читати і писати), а й у мовленнєвому розвитку молодших школярів – умінь висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і стилях мовлення. Розвиток мовлення має набути статусу провідного принципу навчання рідної мови в загальноосвітній школі, зокрема в її початковій ланці.”
Питання про те, як вчити молодших школярів з’єднати речення у зв’язне висловлювання, дотримуючись мовних норм, протягом тривалого часу в методиці не розглядалось, оскільки одиницею монологічного мовлення вважалося речення, а не текст. Під час навчання писемного монологічного мовлення (написання переказів і творів) головна увага приділялась логіко-смисловій та композиційній побудові, у той час як власне мовна організація роботи .лишалась поза увагою. Це приводило до того, що учні не оволодівали вмінням самостійно творити текст.
Сьогодні дедалі більше утверджується в діяльності початкових класів ідея практичної спрямованості курсу української мови. А це вимагає активної мовленнєвої діяльності молодших школярів у навчальному процесі, оскільки виховання соціально активної, духовно багатої особистості неможливо здійснювати без опанування нею рідною мовою й мовленням в усіх її функціях – пізнавальної, комунікативної, стимулюючої, регулятивної.

І саме застосування інтерактивної методики «Крокування картиною» дає можливість  школярам збагатити  власний  мовний  запас й оволодівати  мовними нормами.

Мета даної методики:Навчити дітей дивуватися всьому, бачити, чути, відчувати навколишній світ, мріяти;Учити шукати відповіді на запитання що виникають в нестандартних ситуаціях;Заохочувати до пошуку нових ідей;Формувати комунікативні вміння і навички, уміння підтримувати одне одного;Розвивати творчу уяву, фантазію, кмітливість, образне мислення та мовлення молодших школярів;Виховувати доброту, увагу до оточуючих, доброзичливість, бажання берегти навколишнє середовище.

Проведення даного заняття базується на теоретичних роботах Л.С.Виготського, Г.С. Альтшулера, Дж.Родарі.

      Методика направлена на розвиток:

–        творчої уяви (через нестандартний погляд на систему, подолання психологічної інерції, через емпатію і застосування методів фантазування);

–        пам’яті та уваги (через систему спеціальних ігор з використанням методу асоціації) ;

мови (через пальчикові ігри, ігри зі словом і звуком, методи створення казок);

логічного мислення, просторової уяви ( через методи, засновані на системному підході і розвиваючі ігри);

комунікативні якості ( через психотехнічні ігри і театралізацію);

–        координації і дрібної моторики.

Кожен вчитель прагне від своїх вихованців багато: зв’язного мовлення повними реченнями, образності, детального повного опису ситуації, передачі у розповіді особистого ставлення дитини до події, яку описують. Вчителю не зовсім зрозуміло, як цього досягти на практиці. Саме в цьому мені допомагає теорія вирішення винахідницьких завдань (ТВВЗ). Вона допомогла виявити слабкі місця у складанні розповіді і була розроблена система допоміжних кроків, які допоможуть кожному вчителю вирішити всі проблеми пов’язані зі складанням розповіді за малюнком. Такі кроки, як «чарівний клубочок», ведуть дітей по картинці до наміченої мети.

Крок перший: Діли!

«Знайди всі частини малюнка»–таке завдання отримують діти. Діти перераховують все, що бачать. Вчитель словами або схематично зображує все, що назвали учні.

Суть цього кроку—досягти повноти опису. Всі деталі важливі.

Крок другий: З’єднуй!

Діти відшукують дві деталі малюнка, які на їх думку необхідно з’єднати. Учні, таким чином, складають повні речення. Опис виходить детальнішим. Цей крок дає змогу розвивати зв’язне мовлення.

Крок третій: Увійди в картинку!

Дітям пропонується розповісти про те, що бачиш, чуєш, відчуваєш. Підключається уява, яка допомагає увійти у світ відчуттів.

Цей крок наповнює розповідь образністю. Він включає всі канали сприйняття, виявляє особисті відчуття кожного.

Крок четвертий: Забігай вперед! Що буде потім? Передбачення дітей.

Тепер розповідь має початок і кінець і діти можуть розповісти все від початку і до кінця з образним і детальним описом місця події.

“Учитель покликаний використовувати всі можливості, щоб саме в роки дитинства донести до свідомості й серця найтонші відтінки барв, пахощі слова, щоб рідне слово стало духовним багатством дитини,” ─ зазначав В.О.Сухомлинський. Найважливішим засобом впливу на дитину, облагороджування її почуттів, душі, думок, переживань є краса і велич, сила й виразність рідного слова. Тому вчителям особливу увагу слід приділяти розвитку усного і писемного мовлення. А для цього потрібно постійно розширювати життєвий досвід учнів: вчити їх спостерігати, уявляти, творчо мислити й відчувати, оцінювати і узагальнювати, а потім передавати словом усе побачене, почуте, пережите.

Тема     Опис за картиною І. І. Левітана «Золота осінь».

Мета:    навчити дітей дивуватися всьому, бачити, чути, відчувати навколишній світ, мріяти, вчити шукати відповіді на запитання нестандартних ситуацій; заохочувати дітей до пошуку нових ідей; формувати комунікативні уміння і навички, уміння підтримувати один одного.

Розвивати творчу уяву, фантазію, кмітливість, образне мислення та мовлення молодших школярів.

Виховувати  доброту,   увагу  до  оточуючих,   щедрість  душі,  доброзичливість,  бажання берегти навколишнє середовище.

Завантажити: Інтерактивна методика "Крокування картиною". Складання опису картини І. Левітана "Золота осінь" (3 клас. Українська мова) + Сертифікат (Розмір: 329.4 KB, Завантажень: 303)
  
Back to top button