Конспекти уроків української мови 10 класУсі уроки української мови та літературиФайли

Основні типи словників. Довідкові медіаресурси (10 клас. Українська мова)

Автор: Недеря Олена Григорівна

Навчальний заклад: Професійно-технічне училище № 36 смт Новгородка

Тема уроку «Основні типи словників. Довідкові медіаресурси» є третім у  темі «Вступ. Лексикографія», на яку відводиться  3 години.

У ній описано використання сучасних форм та методів, які дозволять підвищити ефективність навчання.

У результаті вивчення даної теми учні отримають не тільки теоретичні знання, а й практичні навички.

Оскільки на тему відводиться не багато годин, то потрібно якомога краще показати її практичне застосування для учнів протягом цих уроків.

Для цього використовуються приклади, які стосуються професії.

Урок відповідає комбінованому типу.

Модель уроку «лінгвістичне спостереження» забезпечує максимальну залученість учнів у навчальну діяльність через елементи технології критичного мислення. Розроблені дидактичні матеріали до уроку дозволяють викладачеві  застосовувати на уроках інноваційні технології, ІКТ, здійснювати особистісний підхід, розвивати в здобувачів освіти вміння самостійно здобувати знання та формувати навички, застосовувати їх при вивченні наступних тем курсу української мови.

Представлений урок дозволяє досягти наступної мети:

 • отримати нові знання;
 • розвинути пізнавальні здібності учнів;
 • здійснити контроль, аналіз і оцінку знань і умінь учнів;
 • сформувати на основі засвоєних знань професійні вміння та переконання.

У результаті проходження даної теми здобувачі освіти повинні:

 • розуміти суть понять «словник», «довідник», «довідкова література»;
 • називати основні типи словників;
 • володіти ефективними прийомами пошуку необхідної інформації в різних лексикографічних джерелах,
 • уміти зіставляти й аналізувати її; користуватися, за потреби, лексикологічними джерелами,
 • уміти виділяти необхідну інформацію з лексичних словників різного типу (тлумачного, словника синонімів, антонімів, іншомовних слів, фразеологічного та ін.) і довідників, зокрема мультимедійних;
 • усвідомлювати важливість умінь систематизувати, зіставляти, аналізувати, узагальнювати й використовувати інформацію, яка міститься в лексикографічних джерелах, довідниках, ресурсах мережі Інтернет;
 • зберігати необхідні лексикографічні видання, цінну інформацію на персональному комп’ютері, у домашній бібліотеці;
 • прагнути застосовувати свої знання, вміння на практиці;
 • демонструвати інтерес до нових слів й активність у збагаченні власного словникового запасу професійними термінами;
 • відповідально ставитися до кожного вжитого слова;
 • демонструвати любов і повагу до рідного слова, гордість за багатство і красу української мови.
Завантажити: Основні типи словників. Довідкові медіаресурси (10 клас. Українська мова) + Сертифікат (Розмір: 5.7 MB, Завантажень: 432)
Back to top button