Конспекти уроків хімії 7 класУсі уроки хіміїФайли

Кисень (7 клас. Хімія)

Автор: Хоруженко Лідія Миколаївна

Навчальний заклад: Богодухівський навчально-виховний комплекс “Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Чорнобаївської селищної

Тема: Узагальнення знань з теми «Кисень».

Мета:

А) формувати ключові і предметні компетенції:

1 – спілкування державною  мовою використовувати в мовленні хімічні терміни, поняття, символи, сучасну українську наукову термінологію і номенклатуру, аргументовано описувати хід і умови проведення хімічного експерименту, обговорювати результати дослідження і робити висновки;

3 – математична компетентність застосовувати математичні методи для розв‘язування завдань хімічного характеру, використовувати логічне мислення;

4- основні компетентності у природничих науках і технологіяхпроводити досліди з речовинами з урахуванням їхніх фізичних і хімічних властивостей, використовуючи знання з інших природничих предметів;

5 – інформаційно-цифрова компетентність – використовувати сучасні пристрої для добору хімічної інформації;

6-уміння вчитися впродовж життя спостерігати хімічні об’єкти та проводити хімічний експеримент, виявляти допитливість щодо хімічних знань;

10 – екологічна грамотність і здорове життя – усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність. використовувати хімічні знання для пояснення користі і шкоди здобутків хімії і хімічної технології для людини і довкілля.

Б) реалізувати наскрізні лінії: «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека»,  «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Підприємливість і фінансова грамотність».

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності:

знаннєвий компонент: учень називає склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря,  пояснює суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, колообігу Оксигену;

діяльнісний компонент: описує поширеність Оксигену в природі;  його фізичні властивості, складає рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, використовує лабораторний посуд, дотримується інструкції щодо виконання хімічних дослідів;

ціннісний компонент: обґрунтовує застосування кисню, оцінює значення кисню в життєдіяльності організмів, вплив людини на стан довкілля, усвідомлює наслідки небезпечного поводження з вогнем. Відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Форми організації освітнього процесу: фронтальна, групова, індивідуальна.

Методи навчання: словесні, частково-пошукові, практичні ( демонстраційний експеримент), інтерактивні.

Реактиви і обладнання: таблиця «Періодична систем хімічних елементів Д.І. Менделєєва», таблиця «Колообіг кисню в природі», cмартфони, QR –код, Інтернет-посилання, пробірки, спиртівка, пробірокотримач, ложечка для спалювання речовини, дерев’яна скіпка, гідроген пероксид, манган (IV) оксид, сірка, мідь.

Back to top button