Конспекти уроків хімії 7 класУсі уроки хіміїФайли

Відносна молекулярна маса , її обчислення за хімічною формулою (7 клас. Хімія)

Автор: Хоруженко Лідія Миколаївна

Навчальний заклад: Богодухівський навчально-виховний комплекс “Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Чорнобаївської селищної

Тема: Відносна молекулярна маса , її обчислення за хімічною формулою .

Мета:

А) формувати ключові і предметні компетенції:

1 – спілкування державною  мовою використовувати в мовленні хімічні терміни, поняття, символи, сучасну українську наукову термінологію і номенклатуру;

3 – математична компетентність застосовувати математичні методи для розв‘язування завдань хімічного характеру, використовувати логічне мислення;

4- основні компетентності у природничих науках і технологіяхусвідомлювати значення природничих наук для пізнання матеріального світу;

5 – інформаційно-цифрова компетентність – використовувати сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення, збереження і передавання;

6-уміння вчитися впродовж життя організовувати самоосвіту з хімії: визначати мету, планувати, добирати необхідні засоби.

Б) реалізувати наскрізні лінії: «Здоров’я і безпека»,  «Підприємливість і фінансова грамотність».

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності:

знаннєвий компонент: учень називає хімічні елементи за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи, наводить приклади простих і складних речовин, пояснює зміст хімічних формул;

діяльнісний компонент: розрізняє прості й складні речовини, описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами, використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів, складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою;

ціннісний компонент:усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин.

Тип уроку: комбінований.

Форми організації освітнього процесу: фронтальна, групова, індивідуальна.

Методи навчання: словесні, інтерактивні.

Обладнання: таблиця «Періодична систем хімічних елементів Д.І. Менделєєва», презентація, cмартфони, ноутбуки.

Back to top button