Методика викладання біологіїУсі уроки біологіїФайли

Творча робота “Нестандартний урок-ефективна форма організації занять біології”

Автор: Кузьма Мар’яна Іванівна

Навчальний заклад: Монастирецька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Творча робота “Нестандартний урок-ефективна форма організації занять біології”

Вступ

Протягом тривалого часу поширена класно-урочна система навчання, яка дозволяє  вчителеві одночасно навчати багатьох учнів. Головним компонентом цієї системи є урок. Урок є основною формою організації навчально-виховної роботи вчителя з класом – постійним, однорідним за віком та підготовкою колективом дітей – за державною програмою, твердим розкладом і в шкільному приміщенні. Водночас-це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя. І саме від ефективності уроків залежить ефективність навчального процесу.   На уроках біології учні під керівництвом учителя систематично і послідовно відповідно до програми набувають теоретичних знань і практичних вмінь і навичок, а також елементів всебічного розвитку особи. На уроках закладається фундамент світогляду молодого покоління. Основний навчальним матеріал вивчається під час уроку, з ним пов`язані інші форми викладання біології. Під час уроку виникає потреба у проведенні екскурсій, дослідів і спостережень у природі, проведенні виховних заходів. Саме під час уроку розв`язуються основні завдання навчання і виховання. Зміст його повинен відповідати вимогам науковості і доступності, мати ідейну спрямованість і сприяти вихованню світогляду.

Велику увагу вчитель приділяє вивченню обсягу навчального матеріалу, для того щоб учні могли засвоїти його під час уроку. Вивчення нового матеріалу відбувається в органічному поєднанні з раніше вивченим. Тим самим досягається планомірний і послідовний розвиток біологічних понять.           Останнім часом у практику роботи вчителя впроваджуються нетрадиційні форми організації навчально-виховного процесу. Як свідчать результати досліджень та практичний досвід, їх запровадження забезпечує підвищення активності навчально-пізнавальної діяльності учнів, формування самостійності мислення, розвиток творчості.

Мета моєї роботи сформувати поняття про основні види нетрадиційних уроків

Предмет дослідження  полягає у специфіці та значенні проведенні нестандартних уроків,виявленні переваг та  недоліків застосування нетрадиційних форм організації занять біології.

Об’єкт дослідження-нетрадиційні форми навчання.

Основні завдання роботи полягають у тому,щоб:

  • з’ясувати місце нетрадиційних уроків у шкільному курсі біології;
  • охарактеризувати основні види нетрадиційних уроків;
  • навести приклади деяких нестандартних уроків.
Завантажити: Творча робота "Нестандартний урок-ефективна форма організації занять біології" + Сертифікат (Розмір: 329.8 KB, Завантажень: 334)
Back to top button