Конспекти уроків історії України 10 класУсі уроки історіїФайли

Початок Української революції. Утворення Центральної Ради (10 клас. Історія України)

Автор: Бондарчук Олена Леонідівна

Навчальний заклад: Комунальний заклад “Тульчинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою”

Початок Української революції. Утворення Центральної Ради

Мета:

дати характеристику історичним умовам, які стали причинами початку Української революції, визначити особливості складу Центральної Ради та її політичної програми, проаналізувати розвиток українського національного руху на початковому етапі революції, ознайомити з політичною діяльністю М.Грушевського, його місцем в Українській революції 1917р.;

вчити  працювати  самостійно  з   підручником,   історичними   документами,   електронними   носіями, візуальними джерелами;

формувати навички  виконання випереджаючих  й  пошукових завдань, удосконалювати  навички  усного мовлення,  вміння з’ясовувати  значення понять і термінів, аналізувати і критично оцінювати факти, події, діяльність політичних осіб на основі отриманих знань;

виховувати почуття патріотизму, інтерес і повагу до історичного минулого України.

Терміни: Українська революція, Українська Центральна Рада, Тимчасовий уряд, Установчі збори.

Дати :

  • 15(2)  березня  1917 р.- Підписання Миколою ІІ зречення від престолу;
  • 17 ( 4)березня 1917р. – утворення УЦР;
  • 12 березня ( 27 лютого)1917 року- Утворення Петроградської ради робітничих і солдатських депутатів;
  • 19 березня ( 1квітня)1917 року – віче на Софійській площі в Києві;
  • 19(6) квітня 1917р. – проведення Українського національного конгресу в Києві

Обладнання: Портретні зображення, документи, таблиці, презентація, ілюстрації підручника, атласи, історична карта, тестові завдання

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Після цього уроку учні зможуть:

ЗНАТИ:

‒ дати та обставини подій, що відбулися на початку Української революції: створення Центральної Ради, проведення Українського національного конгресу та Першого Всеукраїнського військового з’їзду, утворення Українського військового клубу ім. гетьмана П. Полуботка, формування Першого Українського полку ім. Б. Хмельницького та започаткування

Вільного козацтва;

‒ прізвища та імена найвизначніших учасників подій того часу, які творили нашу історію;

‒ основний зміст доленосних подій, прийнятих рішень та історичних документів.

РОЗУМІТИ:

‒ вплив Лютневої революції 1917 р. в Росії на Україну;

‒ хід та розвиток революційних подій в Україні;

‒ роль і значення політичних партій, громадських організацій та окремих історичних діячів;

‒ загальні тенденції, закономірності, особливості та протиріччя революційного процесу;

‒ значення ряду термів і понять: «революція», «політична партія», «Центральна Рада», «Крайова Рада», «з’їзд», «конгрес», «військовий клуб», «полк», «народне віче», «політизація національного руху», «тимчасовий уряд», «установчі збори», «ради».

УМІТИ:

‒ визначати передумови, причини, характер, завдання та рушійні сили Української революції;

‒ характеризувати й аналізувати конкретні історичні події й явища, знаходити та виділяти в них головне;

‒ встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями, взаємовплив одних на інші;

‒ з’ясовувати й усвідомлювати мету, цілі та можливі наслідки діяльності політичних і громадських організацій, конкретних історичних постатей, оцінювати їх;

‒ давати визначення ряду понять і термінів, пояснювати іншим їх зміст та суть;

‒ знаходити найбільш правильну відповідь на проблемне питання уроку, аргументувати її, робити узагальнення та висновки.

Back to top button