Конспекти уроків інформатики 7 класКонспекти уроків алгебри 7 класУсі уроки інформатикиУсі уроки з математикиФайли

Бінарний урок з математики та інформатики у 7 класі: Лінійна функція, її графік та властивості. Побудова графіка в програмі MS Excel + Презентація

Автори:  Саєнко Ніна Сергіївна, Стоянова Юлія Володимирівна

Навчальний заклад: Баштанська ЗОШ І – ІІІ ступенів №2

Бінарний урок з математики та інформатики у 7 класі

Тема: Лінійна функція, її графік та властивості. Побудова графіка в програмі MS Excel

Мета: сформувати поняття лінійної функції, графіка  лінійної функції, сформувати вміння будувати графіки лінійної функції за допомогою програм MS Excel; формувати вміння аналізувати інформацію; сприяти розвитку пам’яті, логічного мислення; виховувати наполегливість у досягненні мети, самостійність у роботі, вміння висловлювати і відстоювати власну думку.

Очікувані результати: учні повинні знати означення функції, способи задання функції; розуміти, що таке функція, аргумент, область визначення та область значень, графік функції; уміти застосовувати теоретичні знання до розв’язування задач; уміти будувати графіки лінійної функції.

Компетентності що формуються:

  • Спілкування державною мовою (уміння ставити запитання, робити висновки на основі інформації поданої на графіках; вживати в мовленні математичну термінологію);
  • Математична (оперувати числовою інформацією, будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів);
  • Інформаційно – цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі);
  • Соціальна і громадянська компетентність (уміння висловлювати власну думку, слухати і чути інших; аргументувати та відстоювати свою позицію).

Основні поняття: лінійна функція, пряма пропорційність

Обладнання: комп’ютер, індивідуальні картки, електронна презентація

Методи і прийоми: інтерактивна вправа «незакінчене речення»,робота в парах, вправа «так – ні»

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь

Девіз уроку: Міркуй точно, відповідай чітко, записуй правильно і швидко

Завантажити: Бінарний урок з математики та інформатики у 7 класі: Лінійна функція, її графік та властивості. Побудова графіка в програмі MS Excel + Презентація + Сертифікат (Розмір: 2.4 MB, Завантажень: 692)
Back to top button