Методика початкового навчанняУсі уроки початкова школаФайли

Використання інтерактивних технологій в початковій школі + Презентація

Автор: Яцеленко Ірина Миколаївна

Навчальний заклад: Митницький НВК “Загальноосвітня школа-ДНЗ”

Використання інтерактивних технологій в початковій школі

Актуальність проблеми

Складність нашої професії в тому, щоб знайти шлях до кожного учня, створити умови для розвитку здібностей, закладених в кожному. Саме тому, підвищення ефективності уроку – одна з найважливіших завдань дидактики. Отже, необхідним є введення в навчальний процес таких моделей навчання, які легко застосовуються на різних етапах уроку. Найкращих результатів можна досягти, коли учні на уроках отримують максимальну навчальну інформацію в результаті активної самостійної пізнавальної діяльності. Учень виступає суб’єктом навчання, виконує творчі самостійні роботи, проблемні та творчі завдання, питання від учня до вчителя і навпаки, що розвивають творче мислення, мовленнєвий розвиток. Спосіб розв’язання всих цих завдань – це використання інтерактивних технологій, що передбачають навчальний процес за умови активної взаємодії всіх учнів у ході уроку в малих групах, де відбувається розподіл ролей, чітке виконання обов’язків учасників.

Термін «інтерактивний» ( з англ. Inter – взаємний, akt – діяти) означає здатний до взаємин, дій, діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організація пізнавальної діяльності учнів, яка має на меті  створення комфортних умов навчання, за яких  кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень і учитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії і розвитку мовлення учнів.

Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншим, так і однієї думки над іншою. В ході інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Наш мозок схожий на комп’ютер, а ми – його користувачі. Щоб комп’ютер працював, його потрібно ввімкнути. Так само потрібно «ввімкнути» і мозок учня. Коли навчання пасивне, мозок не вмикається і не зберігає те, що було представлене. Ось тому можна сформувати кредо інтерактивного навчання:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую – я трохи пам’ятаю.

Те, що я чую, бачу і обговорюю – я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю – я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, – я стаю майстром.

Важливим аспектом інтерактивного навчання є почуття групової належності, що дає слабким, невпевненим у собі учням змогу почувати себе безпечно;вселяє впевненість у можливості подолання труднощів. Коли діти навчаються разом, вони відчувають інтелектуальну підтримку, яка дає можливість вийти далеко за рамки їхнього нинішнього рівня. Під час інтерактивного уроку відбувається співпраця – спільна діяльність для досягнення загальних цілей, коли учні починають розуміти : вони можуть досягти своїх особистих цілей тільки за умови, що товариші з групи також досягнуть успіху. Успіх кожного – це успіх групи.

Алгоритм роботи вчителя при проведенні інтерактивного уроку:

  • визначення доцільності використання інтерактивних прийомів саме на цьому уроці;
  • ретельний відбір та аналіз навчального матеріалу, у тому числі й додаткового (тести, приклади, ситуації, завдання для груп);
  • планування уроку – етапи, орієнтований поділ на групи, ролі учасників, запитання та можливі відповіді;
  • вироблення критерій оцінювання ефективності роботи груп;
  • мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації, надання цікавинок, фактів;
  • забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності та формування очікування результатів;
  • забезпечення засвоєння навчального матеріалу учнями шляхом інтерактивної вправи;
  • рефлексія (підбиття підсумків) у різних формах – індивідуальна робота в парах, групах, дискусіях, у вигляді малюнків, схем, графіків, діалогів тощо.

Головна ідея, яку я реалізую у своїй практичній діяльності – це розуміння того, що спілкування є основою виховання дитини, оскільки людина існує в мові, виявляє себе в мові, через мову, через спілкування прокладає місток для порозуміння з іншими людьми. Я вірю в талановитість кожної дитини, уважно ставлюся до її думок і крок за кроком намагаюся сформувати творчу особистість.

  О׳єкт, що вивчається:  Інтерактивні технології на уроках в початкових класах

Предмет дослідження: навчально-виховний процес.

Мета дослідження:  полягає в теоретичному і практичному обґрунтуванні ефективності та результативності використання інтерактивних технологій на уроках в початковій школі

Завантажити: Використання інтерактивних технологій в початковій школі + Презентація + Сертифікат (Розмір: 5.1 MB, Завантажень: 1825)
Back to top button