Конспекти уроків алгебри 9 класКонспекти уроків геометрії 9 класУсі уроки з математикиФайли

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас

Автор: Шершньова Олена Анатоліївна

Навчальний заклад: Добропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради Донецької області

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Екзаменаційні білети розроблені для проведення державної підсумкової атестації з математики в дев’ятому класі для Добропільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради з метою перевірки  засвоєних знань за курс базової школи. Комплект білетів з математики підготовлений  з урахуванням згідно наказу МОН України: № 2.1/12 –Г-23 від 03. 02. 2016 р.

Комплект білетів містить 10 варіантів атестаційної роботи, кожен з яких складається з трьох частин. Кожна частина відрізняється за складністю та формою тестових завдань. Зміст завдань відповідає діючій учбовій програмі з математики рівня стандарту.

У першій частині атестаційної роботи пропонується 12 завдань (8 завдань з алгебри і 4 завдання з геометрії) з вибором однієї правильної відповіді. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповіді, з яких тільки один правильний. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь (зразок бланка і правила його заповнення наведено в кінці збірника). При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір.

Правильне розв’язання кожного завдання цього блока №№ 1.1 – 1.12 оцінюється одним балом.

Друга частина атестаційної роботи складається із 6 завдань (4 завдання з алгебри і 2 завдання з геометрії) відкритої форми з короткою відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь (наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

Правильне розв’язання кожного із завдань №№ 2.1 – 2.6 цього блоку оцінюється дома балами.

Третя частина атестаційної роботи складається з 4 завдань (3 завдання з алгебри і 1 завдання з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням  кожного етапу та дав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань.

Правильне розв’язання кожного із завдань №№ 3.1 – 3.4 оцінюється чотирма балами.

Завдання третьої частини атестаційної роботи учні виконують на аркушах із штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Державна підсумкова атестація з математики проходить протягом 130 хвилин для учнів.

Сума балів, нарахованих за правильно виконанні учнем завдання, переводиться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів за спеціальною шкалою.

Систему нарахування балів за правильно виконане завдання для оцінювання робіт учнів, вивчають математику за програмою рівня стандарту, наведено у таблиці № 1.

Таблиця 1.

Номери завдань Кількість балів Усього
1.1.         – 1.12 по 1 балу 12 балів
2.1. – 2.6.  по 2 бали 12 балів
3.1 – 3.4  по 4 бали 16 балів
Всього балів 40 балів

Зауважимо, що рішення учням більш одного завдання третьої частини не може компенсувати помилок, зроблених ним під час виконання інших завдань, і не дає додаткових балів.

Відповідність кількості набраних балів учнем загальноосвітнього класу оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів наведено в таблиці 2.

Кількість набраних балів Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів
1 – 2 1
3 – 4 2
5 – 6 3
7 – 9 4
10 – 12 5
13 – 16 6
17 – 20 7
21 – 24 8
25 – 28 9
29 – 32 10
33 – 36 11
37 – 40 12

Якщо у бланку відповідей вказана правильна відповідь до завдання першої чи другої частини, то за це нараховується 1 чи 2 бали відповідно до таблиці 1. Якщо вказана відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються. У деяких випадках за часткове виконання завдання другої частини нараховується 1 бал (якщо знайдено правильно один з двох розв’язків системи рівнянь, одна з мір центральної тенденції вибірки тощо).

Якщо учень вважає за потрібне внести зміни у відповідь до якогось із завдань першої чи другої частини, то він має це зробити у спеціально відведеній для цього частині бланку. Таке виправлення не веде до втрати балів. Якщо ж  виправлення зроблено в основній частині бланку відповідей, то бали  за таке завдання не нараховуються.

Формулювання завдань третьої частини учні не переписують, а вказують тільки номер завдання. Виправлення і закреслювання в оформленні розв’язування завдань третьої частини, якщо вони зроблені акуратно, не є підставою для зниження оцінки.

Завантажити: Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас + Сертифікат (Розмір: 687.4 KB, Завантажень: 366)
Back to top button