Конспекти уроків історії України 10 класУсі уроки історіїФайли

ІІ Універсал Української Центральної Ради. Збройний виступ самостійників (10 клас. Історія України)

Автор: Ткаченко Оксана Миколаївна

Навчальний заклад: Центральноукраїнське вище професійне училище імені Миколи Федоровського

Тема: ІІ Універсал УЦР. Збройний виступ самостійників.

Мета:

Навчальна: визначити, як і за яких обставин було проголошено ІІ Універсал Центральної Ради, розкрити його зміст та історичне значення; порівняти І-й та ІІ-й Універсали, знайти причини та визначити наслідки збройного виступу самостійників.

Розвиваюча: вчитись створювати власні медіатексти; формувати навички критичного мислення; сприяти формуванню комунікативних умінь та інформаційно–комунікаційних навичок, розвивати увагу, пам’ять, мислення, вміння аналізувати та робити висновки, висловлювати власні судження; удосконалювати навички роботи з історичними джерелами.

Виховна: виховувати гордість за героїчне минуле українського народу та активну громадянську позицію здобувачів освіти, повагу до нашої спільної історії, пізнавальну активність, формувати навички організації та самоорганізації.

Методична: формувати історико-предметні та громадянські компетентності здобувачів освіти  засобами інноваційних форм та методів роботи на уроках.

Тип уроку: комбінований.

Методи проведення уроку: словесний, колективний, робота в групах.

Дидактичне забезпечення: конспект уроку; картка оцінювання; вправа, створена на платформі Kahoot, онлайн-програма для створення мотиваторів Іmgonline.

Матеріально-технічне забезпечення: проектор та персональний комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет, мобільні девайси (за наявності).

Платформа для інформаційних матеріалів: Сервіс Blendspace.

Міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки: “Українська література”, «Математика», «Інформатика», «Всесвітня історія».

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти:

Знаннєвий компонент

  • Оперує поняттями і термінами: універсал, автономія, “самостійники”, “збройний виступ” , Українська революція.
  • Пояснює обставини основних подій, що відбувалися в червні – вересні 1917 р. переговорів делегатів ТУ з керівництвом ЦР у Києві, оголошення ІІ Універсалу, збройного виступу самостійників, особливості та протиріччя революційного процесу у період, що вивчається.

Діяльнісний компонент

  • Розвиває здатність здобувачів освіти характеризувати й аналізувати конкретні історичні події, знаходити та виділяти в них головне, що мало вплив на подальший розвиток ситуації; робити узагальнення та висновки.

Ціннісний компонент

  • Оцінює особливості Української революції, діяльність історичних постатей.

Формування компетентностей

Предметна компетентність: знати хронологічні межі Української революції, дату укладання ІІ Універсалу, використовувати карту як джерело інформації, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, висловлювати свою позицію щодо проголошення ІІ Універсалу.

Ключові компетентності

  • Спілкування державною/рідною мовою: спілкуватися сучасною науковою мовою з використанням усталених історичних термінів та понять; доступно і переконливо висловлювати свої думки, налагоджувати комунікації у процесі вирішення навчальних завдань; готувати та представляти повідомлення; виявляти ставлення та відзначати роль видатних історичних діячів.
  • Математична компетентність: застосовувати математичний апарат для розв’язування історичних задач; перетворювати джерельну інформацію в таблицю, схему, будувати логічні ланцюжки подій.
  • Інформаційно-цифрова компетентність: використовувати цифрові технології для пошуку історичної інформації; відбирати та створювати необхідну інформацію; дотримуватися етичних норм під час роботи з інформаційними ресурсами.
  • Уміння вчитися впродовж життя: планувати самостійне опрацювання навчального матеріалу з теми; здійснювати самостійний пошук інформації з використанням різних видів джерел; аналізувати процес власного навчання; користуватись електронними освітніми ресурсами.
  • Ініціативність і підприємливість: використовувати досвід історії для самопізнання, для вибору життєвих стратегій; організовувати колективну роботу в групах; розподіляти завдання між членами групи; виявляти ініціативу та відповідальність під час групової роботи над навчальними задачами.
  • Соціальна та громадянська компетентності: працювати в групі, досягати порозуміння та налагоджувати співпрацю, шанувати досвід та цінності власного народу, знаходити переконливі історичні приклади вирішення конфліктів.
Back to top button